Hem / Bidrag och stöd / Stipendier/Fonder / Övriga fonder

Övriga fonder

Benny Roséns Stipendiefond

Du som är aktiv idrottare inom parasport inom Göteborgs distrikt kan söka stipendiefonden.

Everth Svenssons Minnesfond
Att användas för att stimulera aktiva ungdomsledare och lovande idrottsungdomar till vidareutveckling/-utbildning inom sin idrottsgren.

Folke Bernadottes Minnesfond
Stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder.

Idrottsfondens Ungdomsstipendium
Detta stipendium är till för att premiera ungdomar 13-20 år, som är skötsamma, kamratliga och ledarvilliga.

Stiftelsen Kung Gustaf V:s 90-års fond
Fonden vill stimulera och uppmuntra internationella ungdomsutbyten. Verksamheter som avser bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder.

Stiftelsen Kungaparets Bröllopsfond
Bidrag lämnas till utvecklingsprojekt och aktiviteter för grupper av barn och ungdomar med funktionshinder.

Prins Bertils och Prinsessan Lilians Idrottsfond
Till ledare och instruktörer för deras vidareutbildning inom svensk idrott.

Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs & Prinsessan Sibyllas Minnesfond
Bidrag lämnas till projekt och aktiviteter för barn och ungdomar med ändamål att främja fysiskt och psykiskt välbefinnande. Bidrag ges ej till enskilda personer.