Hem / Bidrag och stöd / Rabatter och försäkringar

Rabatter och försäkringar

Inom idrottsrörelsen finns det en hel del rabatter, försäkringar och avtal att ta del av för specialidrottsförbund, föreningar och medlemmar. Dels har Riksidrottsförbundet slutit flera rikstäckande avtal med olika partners som erbjuder specialerbjudanden på produkter och tjänster till idrotten. Dessutom har vi på RF-SISU Västra Götaland även lokala idrottavtal du kan ta del av. 

Rabatter och idrottsavtal

Det handlar exempelvis om resor, försäkringar, hyrbilar, hotell, vandrarhem och ekonomitjänster.

Avtalen gäller för Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna, specialidrottsförbund, specialidrottsdistriktsförbund, RF-SISU distrikt och idrottsföreningar och dess medlemmar.

På Riksidrottsförbundets webb hittar du alla nationella avtal

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Detta är ett grundskydd för föreningen. Utöver denna Grundförsäkring bör styrelsen se över vilka eventuella kompletteringar till försäkringen som föreningen behöver. Observera till exempel att Grundförsäkringens olycksfallsdel inte avser aktiva idrottsutövare. De aktiva utövarna kan ofta försäkras genom respektive specialförbunds licensförsäkringar eller så tecknar föreningen en separat försäkring.

Här hittar du Riksidrottsförbundet grundförsäkring