Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

Sök LOK-stöd för föreningens idrottsaktiviteter

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet (RF) och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsreglerta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent. 
Läs mer om LOK-stödsreglerna på RF:s hemsida

Så söker du LOK-stöd 

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline Klubb.  

Sista datum för ansökan:

Vårens period (1/1-30/6): 25 augusti
Höstens period /1/7-31/12): 25 februari

För ansökan som inkommer efters sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande: 

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent. 
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent. 
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent. 
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås. 

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas.

LOK-stödet förändras 1 januari 2022 

Riksidrottsstyrelsen har beslutat om förändringar i LOK-stödet från den 1 januari 2022. Förhoppningen är att förändringarna ska leda till att fler barn och unga engageras och stannar kvar inom idrottsrörelsen och att stödet därmed på ett bättre sätt bidrar till att nå målen i Strategi 2025.
Läs mer om förändringarna av LOK-stödet på RF:s hemsida

Digital närvaroregistrering 

Sedan den 1 juli 2020 är det obligatoriskt att närvaroregistrera samtliga LOK-stödsaktiviteter digitalt.

Föreningar måste, för att kunna söka LOK-stöd, närvaroregistrera sina aktiviteter digitalt på så sätt att aktiviteterna (och deltagarna) finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in. Föreningar kan även välja att använda någon av de externa system där det finns möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.
Läs mer om digital närvaroregistrering på RF:s hemsida