Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

Sök LOK-stöd för föreningens idrottsaktiviteter

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsreglerta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent. 

Så söker du LOK-stöd 

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline Klubb.  

Sista datum för ansökan 

Vårens period (1/1-30/6)25 augusti 
Höstens period (1/7-31/12): 25 februari 

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande: 

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent. 
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent. 
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent. 
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås. 

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas. 

Digital närvaroregistrering blir obligatorisk 1 juli

Riksidrottsstyrelsen har fastställt justerade LOK-stödsföreskrifter. Från den 1 juli 2020 (för aktiviteter bedrivna fr.o.m. den 1 juli 2020) blir obligatoriskt att närvaroregistrera aktiviteterna digitalt. Detta innebär att föreningens LOK-stödsaktiviteter måste vara registrerade digitalt och finnas i vårt system senast vid ansökningstillfället. Föreningen kan närvaroregistrera aktiviteterna direkt i IdrottOnline eller välja att använda något av de externa system där det finns möjlighet att aktivera inläsning till IdrottOnline.

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om digital närvaroregistrering