Hem / Bidrag och stöd / LOK-stöd

LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av alla idrottsföreningar som är anslutna till någon av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för barn mellan 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.  

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt aktivitetsstöd, och ska stödja ungdomsverksamhet mellan 7–25 år i föreningarna. Regeringen har enligt förordningen (1999:1177) om statsbidrag överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Det finns även ett kommunalt aktivitetsstöd. Vill du veta mer om din kommuns bidragsreglerta kontakt med din kommun eller fråga din kommuns idrottskonsulent. 

På Riksidrottsförbundets hemsida kan du läsa mer om LOK-stödsreglerna.

Så söker du LOK-stöd 

Ansökan görs via din föreningssida på IdrottOnline Klubb.  

Sista datum för ansökan 

Vårens period (1/1-30/6)25 augusti 
Höstens period (1/7-31/12): 25 februari 

För ansökningar som inkommer efter sista ansökningsdag görs ett avdrag enligt följande: 

  • Ansökan som inkommer 26 augusti–1 september respektive 26 februari–1 mars reduceras med 25 procent. 
  • Ansökan som inkommer 2 september–15 september respektive 2 mars–15 mars reduceras med 50 procent. 
  • Ansökan som inkommer 16 september–30 september respektive 16 mars–31 mars reduceras med 75 procent. 
  • Ansökan som inkommer 1 oktober–15 december respektive 1 april–15 juni ska avslås. 

Observera även att ansökningar som inkommer efter den 15 december respektive den 15 juni då perioderna stängts kommer att avvisas.