Hem / Bidrag och stöd / Juridiskt stöd

Juridiskt stöd

På RF-SISU Västra Götaland finns vi till din hjälp i juridiska frågor. Det moderna föreningsarbetet är omgärdat av många lagar och regler. Att vara föreningsledare är därför inte alltid helt enkelt. Kraven från omgivningen blir allt större på de ideella organisationerna, framförallt från myndighetsutövande organ.

Kontakta oss om ni har någon fråga som ni är osäkra på i din förening eller ditt förbund. Kan vi inte svara finns lösningen oftast hos Riksidrottsförbundets duktiga juridiska experter.

Bilda idrottsförening

Varannan svensk är medlem i en idrottsförening. Idrotten är vår överlägset största och mest levande folkrörelse, med cirka 20 000 föreningar i 72 specialidrottsförbund (SF). Här hittar du information om att bilda förening.

Läs om hur du startar en idrottsförening

Idrottens redovisning

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottensredovisning/

Personuppgifter idrotten

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.

https://www.rf.se/bidragochstod/Personuppgifter/

Arbetsgivaralliansen hjälper dig i arbetsgivarrollen

https://www.arbetsgivaralliansen.se