Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Stöd från Swedbank

Stöd från Swedbank

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa fördelar, i samverkan med RF-SISU Västra Götaland, stöd till föreningar i Skaraborgs län inom tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling.

Om stödet
Syftet är att stödja idrottsligt utvecklingsarbete i föreningar med breddverksamhet för barn och ungdomar. Föreningarna ska vara anslutna till Riksidrottsförbundet. I samråd med RF-SISU Västra Götaland har stiftelsen beslutat att inledningsvis prioritera stöd inom tre områden under 2022:

1. Föreningsägda anläggningar - stöd till renoveringsprojekt - stöd till energi- och miljöprojekt
2. Unga ledare
3. Material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling”

I Västra Götaland riktar sig stödet till föreningar i Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda kommun.

Så söker föreningar stödet
Ta kontakt med RF-SISU Västra Götalands idrottskonsulent i din kommun för att bolla idéer.

Om Sparbanksstiftelsen Alfa
Sparbanksstiftelsen Alfa är en stor och aktiv ägare i Swedbank som driver sparbanksidéns tankar om sparande, långsiktighet, lokal förankring och att delar av vinsten ska göra nytta där den uppstått. Från den aktieutdelning stiftelsen får genom ägandet i Swedbank kan man dela ut bidrag inom sitt verksamhetsområde. Verksamhetsområde för Sparbanksstiftelsen Alfa i före detta Skaraborgs län är: Falköping, Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde, Tibro och Töreboda kommun. Övriga kommuner i Skaraborg ingår inte då dessa kommuner inkluderas i ett verksamhetsområde där det finns en lokal sparbank.

Stiftelsen verkar genom det den äger och är angelägna om att Swedbank synliggörs när de lämnar bidrag. Föreningar som erhåller bidrag förväntas delta vid gemensam samling i januari, i samband med offentliggörande av erhållna bidrag. Bidragen som ges ska inte ha karaktär av sponsring utan ska bidra till utveckling av ett specifikt område som långsiktigt känns angeläget för samhällsutvecklingen. Inom varje kommun finns 50 000 kr att fördela.

Kontakt
RF-SISU Västra Götalands idrottskonsulent i din kommun (se under "Idrottskonsulenter Skaraborg").

Länkar
Ansökningsblankett
Redovisningsblankett
Riktlinjer för att söka stödet ”Föreningsägda anläggningar” (stöd till renoveringsprojekt energi- och miljöprojekt).