Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Stöd för att behålla barn- och ungdomsverksamhet under pandemin

Stöd för att behålla barn- och ungdomsverksamhet under pandemin

För att ge föreningar möjlighet att ställa om och bibehålla verksamhet under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Västra Götaland. Det kan handla om kostnadstäckning för ändrat anläggningsbehov, utrustning till verksamhet utomhus, nya former för träning och tävling etc.

Med stödet, som finansieras dels av staten (via RF) dels av Västra Götalandsregionen, vill vi skapa möjligheter för idrottsföreningar att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt – så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. 

Föreningar kan också beviljas stöd till aktiviteter som rustar verksamheten för en omstart när restriktionerna lättas.

I Västra Götaland är stödet "Bibehållen verksamhet under tiden för restriktioner med anledning av Coronapandemin" fokuserat på barn- och ungdomsidrott.

Föreningar kan bl.a. söka stöd för:

  • Utrustning för att kunna bedriva utomhusträning.
  • Idrottsverksamhet i nya och annorlunda former.
  • Ändrat anläggningsbehov (t.ex. pga av stängda hallar eller för att kunna hålla extra avstånd).
  • Föreläsningar eller team building-aktiviteter för föreningsledare.


Tips: Så har andra föreningar nyttjat stödet
Tillsammans med våra granndistrikt Värmland och Örebro har vi samlat ihop ett antal exempel på hur föreningar nyttjat stödet på ett bra sätt. 
Kolla in föreningstipsen här.

Ansökan:
För att ta del av stödet ska du kontakta RF-SISU Västra Götalands idrottskonsulent