Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Stöd för anpassning under coronapandemin

Stöd för anpassning under coronapandemin

För att ge föreningar möjlighet att ställa om verksamheten och fortsätta träna under coronakrisen går det att söka stöd från RF-SISU Västra Götaland. 

Med stödet vill Riksidrottsförbundet och Västra Götalandregionen skapa möjligheter för idrottsföreningarna att fortsätta den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt, så länge det kan ske enligt regeringens beslut samt myndigheternas råd och rekommendationer. 

Läs de nya riktlinjer för projektstöd på rf.se innan du ansöker om stöd.

Föreningen kan exempelvis söka stöd för att:
-  Att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning
-  Genomföra annorlunda idrottsverksamhet
-  Täcka kostnader för ändrat anläggningsbehov på grund av att kommuner stängt ner anläggningar

Föreningar kan beviljas stöd till verksamhet som ska genomföras framåt i tiden, däremot kan inte stöd ges som kompensation för utebliven eller inställd verksamhet. Både SF och distrikt har möjlighet att bevilja stöd för denna typ av insats. 

Frågor och ansökan:
För att ta del av stödet kontakta RF-SISU Västra Götaland och din förenings idrottskonsulent