Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd / Projektstöd mindre SF

Projektstöd mindre SF

RF-SISU Västra Götaland har möjlighet att fördela projektstöd till idrottsföreningar i 11 mindre SF i ”SF’s ställe” för följande idrotter: Biljard, Boule, Casting, Dart, Draghundsport, Dragkamp, Gång och vandring, Issegling, Mångkamp, Racerbåt, Varpa.

Sökbara områden

  • Ungdom: utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen, anpassa idrottsytor och köpa in material som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta, utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg,
  • Aktivitetsledare: idrottsspecifika utbildningar, vilket innebär aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller när SF bjuder in till mötesplatser (ex ledarsymposium) med utbildningar riktade till aktivitetsledare.

Så här ansöker du

  • Inledande dialog med idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland där ni tillsammans kommer överens om hur eran satsning ska utformas.
  • Ansökan görs sedan av er RF-SISU idrottskonsulent åt er i föreningen
  • Ingen deadline för ansökan.

Återrapportering

Sker via IdrottOnline av föreningen efter avslutad satsning. För att göra återrapporten så ska du ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Frågor

Har ni frågor eller funderingar kontakta er idrottskonsulent