Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Västra Götaland hanterar tillsammans med Riksidrottsförbundet,  SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden de stöd och bidrag som finns inom svensk idrottsrörelse. Ta gärna kontakt med din idrottskonsulent i din kommun, vi finns till för att stötta er verksamhet och dess utveckling.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.
Läs mer om Projektstöd barn- och ungdomsidrott 

Projektstöd IF Anläggning

Syftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Västra Götaland.
Läs mer om Projektstöd IF Anläggning

Projektstöd Idrott för 65+

Syftet med "Idrott för 65+" är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet för personer som är 65 år och äldre. Målsättningen är att idrottsrörelsen ska erbjuda en hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet även för målgruppen 65+.
Läs mer om Projektstöd Idrott för 65+

Återstartsstöd för föreningar

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter. Det innebär att stödet ska säkerställa att idrottsföreningarna ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. Målet är att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för en inkluderande idrott, hållbara föreningar och ett starkt ledarskap i enlighet med strategi 2025.
Läs mer om Projektstöd IF Återstart

Stöd från Swedbank

Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa fördelar, i samverkan med RF-SISU Västra Götaland, stöd till föreningar i Skaraborgs län inom tre olika områden: anläggning, unga ledare och material som möjliggör utvecklingsresan ”Ny syn på träning och tävling. Läs mer om Stöd från Swedbank

Ekonomiskt stöd till förbund (SDF-bidrag)

Årligen fördelas drygt 12 miljoner kronor från Västra Götalandsregionens kulturnämnd till regionens specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Bidraget fördelas via distriktsförbundet RF-SISU Västra Götaland och utbetalas till cirka 100 SDF i regionen. Läs mer om det SDF-bidrag