Hem / Bidrag och stöd / Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

RF-SISU Västra Götaland hanterar tillsammans med Riksidrottsförbundet,  SISU Idrottsutbildarna och specialidrottsförbunden de stöd och bidrag som finns inom svensk idrottsrörelse.

Alla ekonomiska stöd inom idrottsrörelsen har omarbetats och får nya regler från och med 2020. Stöden förändras för att idrotten ska nå fler, att fler ungdomar ska idrotta längre, att jämställd idrott prioriteras och att alla kan vara med oavsett förutsättningar. Förändringarna sker stegvis. De första börjar gälla 1 januari 2020.

Information om reglerna för de nya stöden presenteras här inom kort.

Ekonomiskt stöd till SDF (SDF-bidrag)

Årligen fördelas drygt 12 miljoner kronor från Västra Götalandsregionens kulturnämnd till regionens specialdistriktsförbund – SDF. Bidraget fördelas via distriktsförbundet RF-SISU Västra Götaland och utbetalas till cirka 110 SDF i regionen. Läs mer om det SDF-bidrag här