Hem / Bidrag och stöd / Ekonomi- och löneservice / Lön- och personaladministration

Lön- och personaladministration

Låt oss sköta er lön- och personaladministration. Vi på RF-SISU Västra Götaland har i över 20 år erbjudit idrottsföreningar och förbund hjälp och service med löneadministration till ett förmånligt pris.

Vi sköter idag löneadministration för cirka 1 000 personer i över 200 föreningar och förbund.

Att sköta löneadministrationen för anställd personal i föreningar eller förbund har med tiden blivit en alltmer krävande arbetsuppgift. En uppgift som tar mer tid av den ekonomiansvarige. Finns det dessutom anställd personal med lönebidrag eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder tillkommer ytterligare administration.

Myndigheter kräver att detta sköts på ett professionellt sätt från föreningslivet. Med vår hjälp kan du alltid vara säker på att löneadministrationen sköts korrekt och att löner, skatteinbetalningar, försäkringar etc. blir gjort i tid.

Det här gör vi

 • Lönen bereds och betalas ut via insättning på löntagarens konto varje månad
 • Lönespecifikation skickas ut till den anställde
 • Skatter och lagstadgade avgifter redovisas och betalas
 • Inbetalning av lagstadgade försäkringar
 • Rapportering av sjukfrånvaro till Försäkringskassan
 • Rapportering av årslöner
 • Rekvirerar eventuella bidrag från Arbetsförmedlingen eller annan bidragsgivare
 • Biträder med kunskap om lagar och avtal på personalområdet
 • Ser till att arvoden till ledare och styrelse betalas ut

Ert ansvar

 • Det totala arbetsgivaransvaret
 • Ansvarar för att arbetsrapport lämnas till oss varje månad
 • Ansvarar för att förlänga bidragsbeslut hos Arbetsförmedlingen vid löptidens slut
 • Ansvarar för personalens semesteruttag

Kostnad

 • För anställd nr 1 betalar ni 360 kr/månad, för alla anställda därefter betalar ni 295 kr/månad per person
 • För arvoden finns en särskild prislista