Hem / Bidrag och stöd / Coronapandemin

Coronapandemin

RF-SISU Västra Götaland arbetar som vanligt - fast i annorlunda former. Här nedan får du svar på hur läget ser ut just nu och vilka insatser vi gör för att vara ett bra stöd för idrottsföreningar och förbund i Västra Götaland.

Pandemin drabbar hela samhället och även idrottsrörelsen. RF-SISU Västra Götalands roll är att stötta föreningar och förbund. Om och hur det är möjligt att idrotta under tiden de lokala allmänna råden gäller avgör respektive specialförbund (SF) och specialidrottsdistriktsförbund (SDF).

Riksidrottsförbundets hemsida

Riksidrottsförbundet samlar den senaste informationen om coronakrisen och hur den påverkar idrottsrörelsen. Sidan uppdateras löpande. Du hittar svar på vanliga frågor som idrottsföreningar och förbund ställer, aktuella nyheter och länkar till andra viktiga sidor att ha koll på.
Till Riksidrottsförbundets sida om cornakrisen

Om föreningen drabbas av smitta

Riksidottförförbundet har sammanställt några punkter som grundar sig på Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Ladda ned affisch "Rekommenderade riktlinjer vid bekräftad smitta i förening"

Kompensationsstöd för föreningar

Idrottsföreningar kan ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen för andra halvåret (kvartal 3 och 4) 2020. Det sker i två ansökningsomgångar. Den andra omgången (som avser kvartal 4) är öppen 15-26 januari.
Till Riksidrottsförbundets sida om kompensationsstödet

Återstartsstöd för föreningar

Syftet med "Projektstöd IF Återstart" är att stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter för särskilt utsatta föreningar. Stödet ska säkerställa att idrottsföreningar ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och behålla medlemmar. För vissa insatser går det att söka återstartsstöd redan nu.

Föreningar räknas som utsatta om de har förlorat en väsentlig del av sin tidigare genomförda verksamhet. Det kan handla om en minskning av LOK-stödsaktiviteter, minskning i antal deltagare i barn- och ungdomsidrotten, minskning i antal aktiviteter för vuxna och/eller minskat antal engagerade ledare/funktionär.
Läs mer på vår hemsida om stödet

Lärgruppsmaterial - Har din förening beredskap för kris?

RF-SISU Örebro har tagit fram ett lärgruppsmaterial som hjälper föreningar att öka sin beredskap för en kris.
Ladda hem lärgruppsmaterialet om hur ni kan skapa en krisorganisation och krisplan.