Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Så arbetar vi med jämställdhet

RF-SISU Västra Götaland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma en mer jämställd idrottsrörelse i Västra Götaland. Vi finns här för att inspirera och stödja föreningar och förbund i det gemensamma arbetet. 

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Västra Götaland ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.

Hur kan vi prata om jämställdhet?

Ibland kanske det inte är helt enkelt att veta hur man ska börja arbeta med jämställdhet, ska vi prata machokultur eller ska vi lägga fokus på att rekrytera 50/50 till styrelsen?
Här kan ni hitta ett samtalsunderlag så att ni som förening på ett enkelt sätt kan ta tag i frågan kring jämställdhet.

Ni vet väl att ni alltid kan få hjälp i processen av er idrottskonsulent? Ni kan också kontakta Linnéa Tyden Busck som är ansvarig för jämställdhetsfrågorna i Västra Götaland.

Verktyg och stöd för en jämställd idrott

Trygg och inkluderande idrott är en webbplats där ni kan hitta fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med jämställdhetsfrågor i er förening. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö där alla har samma möjligheter att delta och påverka.

In or outside the box är en utbildning som RF-SISU Västra Götaland har skapat. Det är ett samtalsmaterial på 3 gånger 45 minuter med syfte att bidra till respekt och schysst kultur. Det riktar sig till träningsgrupper mellan 11-19 år som eftersträvar sunda värderingar. Inom vissa idrotter vittnar man om en machokultur. Den bidrar till och ibland förstärker en miljö med språkbruk och beteenden som inte rimmar med idrottens värdegrund.

Under gruppträffarna får ungdomarna, under handledning av en utbildare, diskutera jämställdhetsfrågor. Diskussionerna håller till i våldspyramidens nedre två block med syfte att förebygga alla delar av pyramiden. På så sätt eftersträvar vi en schysst kultur med jämställda värderingar och respekt. För mer information kontakta Thomas Gehöör, This is a mailto link

Webbutbildning Fifty Fifty
Webbutbildningen Fifty/Fifty riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser och är öppen och kostnadsfri att genomföra för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.

Fifty/Fifty ska så frön till nya tankar och leda till att du och din förening kan göra förändringar i form av mikrohandlingar – handfasta, förhållandevis små förändringar, som i förlängningen har stor betydelse.

Jämställdhetsanalysen
Ett bra sätt att komma i gång kan vara ett sätta sig ner i styrelsen och ta fram ett nuläge, var står vi nu när det kommer till jämställdhet? Då kan det vara lättare att veta i vilken ände man ska börja och vad man ska fokusera på.

Genomför ett arbete med det här analysverktyget tillsammans med styrelsen. Det tar cirka 2 timmar och efter det har ni en bra bild av just ert nuläge! Läs mer här om Jämställdhetsanalysen

Checklista
Här hittar ni ett verktyg för att skapa ert nuläge. Några enkla frågor som kan hjälpa er att sätta igång med konkreta åtgärder.

Jämställd kommunikation
En viktig del i arbetet med jämställdhet är att se över hur man som föreningen kommunicerar. Får tjejer och killar lika mycket uppmärksamhet? Rapporterar vi om våra flickor och pojkars verksamhet lika mycket?
Här hittar ni en enkel powerpoint som med fördel kan gås igenom med stöd av sin idrottskonsulent.
Syftet är att öka kunskapen kring hur man kan använda och nyttja sin kommunikation på ett mer jämställt sätt.