Hem / Vi arbetar med / Jämställdhet

Så arbetar vi med jämställdhet

RF-SISU Västra Götaland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma en mer jämställd idrottsrörelse i Västra Götaland. Vi finns här för att inspirera och stödja föreningar och förbund i det gemensamma arbetet. 

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Västra Götaland ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer. 

Verktyg och stöd för en jämställd idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats där ni kan hitta fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med jämställdhetsfrågor i er förening. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du och din förening kan forma en idrottsmiljö där alla har samma möjligheter att delta och påverka.

Inside or outside the box är en utbildning som RF-SISU Västra Götaland har skapat. Det är ett samtalsmaterial på 3 gånger 45 minuter med syfte att bidra till respekt och schysst kultur. Det riktar sig till träningsgrupper mellan 11-19 år som eftersträvar sunda värderingar. Inom vissa idrotter vittnar man om en machokultur. Den bidrar till och ibland förstärker en miljö med språkbruk och beteenden som inte rimmar med idrottens värdegrund.

Under gruppträffarna får ungdomarna, under handledning av en utbildare, diskutera jämställdhetsfrågor. Diskussionerna håller till i våldspyramidens nedre två block med syfte att förebygga alla delar av pyramiden. På så sätt eftersträvar vi en schysst kultur med jämställda värderingar och respekt. För mer information kontakta Thomas Gehöör, This is a mailto link

Om jämställdhet på Riksidrottsförbundets webb

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du samlad information om jämställdhet. Där finns bland annat idrottsrörelsens jämställdhetsmål, historiska milstolpar och frågor och svar om jämställdhet.

Läs mer om jämställdhet på RF:s webb