Hem / Vi arbetar med / Idrott för äldre

Senior Sport School

Senior Sport School är ett hälsoäventyr där du får möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter hos de lokala idrottsföreningarna i din kommun kombinerat med intressanta föreläsningar. Till för dig som är 60 + och bosatt i kommunen där skolan kommer att genomföras.

Senior sport school pågår under 12 veckor, två träffar/vecka.12 fysiska aktiviteter hos lokala idrottsföreningar, idrotterna skiljer sig utifrån vilken kommun man är bosatt i.

12 teoretiska träffar, intressanta föreläsningar med inriktning hälsa, hjärt- och lungräddning, matlagning, tematräffar, avslutning/utvärdering.

Senior sport school genomförs i samarbete mellan RF-SISU Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, lokal kommun samt lokala idrottsföreningar

Kostnad: 300 kr/person (reservation för prisändringar)

Bakgrund till Senior Sport School

RF-SISU Västra Götaland startade upp Senior Sport School som ett pilotprojekt hösten 2018 i Borås och Ulricehamn. Under 2019 genomfördes Senior Sport School i sju kommuner. 

Målet:

  • Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Västra götalandsregion. Där livslångt idrottande är en viktig del i detta
  • Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid. Socialt/fysiskt
  • Få större kunskap inom hälsa
  • Skapa hållbara modeller ute i enskilda kommuner