Hem / Vi arbetar med / Trygg idrott / Hantering av registerutdrag i föreningen

Hantering av registerutdrag i föreningen

Från 1 januari 2020 gäller att alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet (RF) skall kontrollera registerutdrag. För att förenkla hanteringen för alla idrottsföreningar finns en nedladdningsbar lathund om hantering av registerutdrag som du hittar här

Det är avsiktligt enkelt kortfattat, för mer och djupare information, se RF:s sida www.rf.se/tryggidrott.

Kort fakta:
• Förening har laglig rätt att begära utdrag av alla vuxna  (straffmyndiga) i dess verksamhet som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn
• Barn är alla under 18 år
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts

Utdrag visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras.

I lathunden finns det tydliga instruktioner om förarbete, genomförande och efterarbete. Prata gärna med en idrottskonsulent hos oss för tips och stöd i arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.