Hem / Vi arbetar med / SDF-utveckling / Vårt stöd till SDF

Vilket stöd kan Ditt förbund få från RF-SISU Västra Götaland

Framtidsdag/utvecklingsarbete med förbundet och dess styrelse, kommittéer etc.

På samma sätt som vi arbetar med föreningar kan vi även göra utvecklingsarbeten med förbund.

  • "Ta tempen” på verksamheten här och nu"
  • Vad behöver utvecklas?
  • Göra en prioritering/enkel handlingsplan samt utvärdera


Utveckling/utbildning av er förbundsstyrelse

Tillsammans kan vi se över era mötesstrukturer.

  • Vad gör vi på styrelsemöten?
  • Är ni effektiva och tar beslut eller blir det mest rapporter?


Utveckling av traditionella förbundsaktiviteter

Hur kan vi tillsammans utveckla era traditionella förbundsaktiviteter? Allt i syfte att skapa inspirerande mötesplatser och få engagerade deltagare. 


Medverka som konsulent vid olika förbundsaktiviteter

Vid olika förbundsaktiviteter kan vi medverka med aktuell information från idrotten samt leda utvecklingsarbeten. Planeringen för detta gör vi tillsammans.


Föreningsbesök tillsammans med ditt förbund

Hur ser era föreningsbesök ut? Vi kan tillsammans lägga upp en strategi för det gemensamma föreningsbesök.


Erbjuda fortbildning av anställda i förbund

En gång per år bjuder vi in alla förbundsanställda till en dag för utbildning och erfarenhetsutbyte.


Erbjuda möjlighet till videomöten

På våra lokalkontor finns möjlighet till att nyttja våra konferensrum som är utrustade med skärmar om man är flera som vill delta i digitala möten. (Skövde, Borås, Vänersborg och Göteborg)


Administrativt stöd

Vi kan erbjuda visst administrativt stöd (ekonomifrågor, personal- och löneadministration, juridik, antidoping etc). 

Här kan du ladda ner folder som beskriver det stöd vi kan erbjuda.