Hem / Vi arbetar med / SDF-utveckling / Vårt stöd till SDF

Vårt stöd till er - detta kan ert SDF få hjälp med

Framtidsdag/utvecklingsarbete med förbundet och dess styrelse, kommittéer etc.

Vi erbjuder utvecklingsarbeten med förbunden, bland annat:

  • ”Ta tempen” på verksamheten här och nu
  • Vad behöver utvecklas?
  • Göra en prioritering/enkel handlingsplan samt utvärdera

Utveckling/utbildning av er förbundsstyrelse

Tillsammans kan vi se över era mötesstrukturer.

  • Vad gör vi på styrelsemöten?
  • Är ni effektiva och tar beslut eller blir det mest rapporter?

Utveckling av traditionella förbundsaktiviteter

Hur kan vi tillsammans utveckla era traditionella förbundsaktiviteter? Allt i syfte att skapa inspirerande mötesplatser och få engagerade deltagare. 

Medverka som konsulent vid olika förbundsaktiviteter

Vid olika förbundsaktiviteter kan vi medverka med aktuell information från idrotten samt leda utvecklingsarbeten. Planeringen för detta gör vi tillsammans.

Föreningsbesök tillsammans med ditt förbund

Hur ser era föreningsbesök ut? Vi kan tillsammans lägga upp en strategi för det gemensamma föreningsbesök.

Erbjuda utbildningsadministration och fortbildning

Vi kan hjälpa till med att ta fram eget enkelt studiematerial till just ditt förbund samt även inbjudningar etc. till utbildningsaktiviteter som vi samverkar kring. En gång per år bjuder vi in alla förbundsanställda till en dag för utbildning och erfarenhetsutbyte.

Administrativt stöd

Vi kan erbjuda visst administrativt stöd (ekonomifrågor, personal- och löneadministration, juridik, antidoping etc.). Vid våra större kontor finns också möjligheten till att låna våra videokonferensanläggningar (Skövde, Borås, Vänersborg och Göteborg).