Hem / Vi arbetar med / SDF-utveckling / Vårt stöd till SDF

Vårt stöd till er - detta kan ert SDF få hjälp med

Framtidsdag/utvecklingsarbete med förbundet och dess styrelse, kommittéer etc.

Vi erbjuder utvecklingsarbeten med förbunden, bland annat:

  • ”Ta tempen” på verksamheten här och nu
  • Vad behöver utvecklas?
  • Göra en prioritering/enkel handlingsplan samt utvärdera

Utveckling/utbildning av er förbundsstyrelse

Tillsammans kan vi se över era mötesstrukturer.

  • Vad gör vi på styrelsemöten?
  • Är ni effektiva och tar beslut eller blir det mest rapporter?

Utveckling av traditionella förbundsaktiviteter

Hur kan vi tillsammans utveckla era traditionella förbundsaktiviteter? Allt i syfte att skapa inspirerande mötesplatser och få engagerade deltagare. 

Medverka som konsulent vid olika förbundsaktiviteter

Vid olika förbundsaktiviteter kan vi medverka med aktuell information från idrotten samt leda utvecklingsarbeten. Planeringen för detta gör vi tillsammans.

Föreningsbesök tillsammans med ditt förbund

Hur ser era föreningsbesök ut? Vi kan tillsammans lägga upp en strategi för det gemensamma föreningsbesök.

Erbjuda fortbildning av anställda i förbund

En gång per år bjuder vi in alla förbundsanställda till en dag för utbildning och erfarenhetsutbyte.

Erbjuda möjlighet till videokonferens

Vid våra större lokalkontor erbjuds möjligheten till videokonferens. (Skövde, Borås, Vänersborg och Göteborg)

Administrativt stöd

Vi kan erbjuda visst administrativt stöd (ekonomifrågor, personal- och löneadministration, juridik, antidoping etc.). 

Här kan du ladda ner en folder som beskriver det stöd vi kan erbjuda er.