Hem / Vi arbetar med / SDF-utveckling / SDF-konferenser 2022

SDF-konferenser 2022

Informationsträff för SDF (1)

Årets första Informationsträff för förbund har genomförts digitalt den 8 februari med ca 80 deltagare. Innehållet för kvällen var bland annat information om redovisningen till Västra Götalandsregionen, Idrottens utbildningar, aktuella frågor samt gruppdiskussioner.

Här nedan kan du ta del av presentationen som visades under kvällen samt övrigt underlag.

Presentation Informationsträff 8 februari 2022

Presentation Idrottens utbildningar

Översyn av RF-SISU:s distriktsstruktur, delrapport januari 2022

Val 2022 - Påverkansarbete RF-SISU Västra Götaland

Sammanställning av gruppdiskussioner

Redovisningsformulär - Redovisning av aktiviteter kopplat till utbetalning av SDF-bidrag  Svar önskas senast den 10 mars 2022.

 

Informationsträff för SDF (2) 

Den 8 mars genomförde vi den andra digitala Informationsträffen för förbund med ca 50 delgare.

Här nedan kan du ta del av presentationen som visades under kvällen samt sammanställning av gruppdiskussionerna.

Presentation från Riksidrottsförbundet  
Sammanställning av gruppdiskussioner

 

Informationsträff för SDF (3) 

Den 5 april genomförde vi den tredje digitala Informationsträffen för förbund med ca 30 deltagare.

Här nedan kan du ta del av presentationen som visades under kvällen samt övrigt underlag.

Presentation - Informationsträff 5 april 2022
Sammanställning av gruppdiskussioner
Uppföljningsrapport 2021 till Västra Götalandsregionen
Påverkansarbete inför valet - stöd

 

Distriktsidrottsmöte 20 april 

RF-SISU Västra Götalands distriktsidrottsmöte planeras att genomföras fysiskt - onsdag den 20 april 2022 klockan 18:00-20:00.
Kallelse sänds ut under februari månad.
Mer info kommer på vår hemsida: https://www.rfsisu.se/vastragotaland/Omoss/distriktsidrottsmote/


Höst – SDF konferens

I höst planerar vi dessutom att genomföra en SDF-konferens fysiskt.