Hem / Vi arbetar med / SDF-utveckling

Vi stöttar distriktets förbund

RF-SISU Västra Götaland är stödorganisation till idrottsörelsen i Västra Götaland. Det innebär att vi på olika sätt hjälper specialidrottsdistriktsförbund (SDF) och föreningar att utvecklas.

Vi kan hjälpa ditt SDF genom att till exempel genomföra utvecklingsarbeten, ta fram utbildningsplaner, anordna utbildningar på hemmaplan, medverka som coacher och samtalspartner och mycket mer. Kort sagt, vi medverkar till allt som har med lärande och utveckling att göra. Förbunden och föreningarnas behov styr vår verksamhet.

Kontaktperson för respektive SDF

Varje förbund har en idrottskonsulent hos RF-SISU Västra Götaland som fungerar som kontaktperson. Det är denna person ni lättast tar kontakt med om ni har funderingar. Dessutom har vi en grupp som jobbar lite mer med att utveckla SDF i vårt distrikt.

Lista med kontaktpersoner för SDF 

Vårt stöd till ert SDF

I Västra Götalandsregionen finns totalt 110 specialdistriktsförbund (SDF). RF-SISU Västra Götaland stödjer alla SDF ekonomiskt. Storleken på stödet beror på antal medlemsföreningar och verksamhet. Förutom det ekonomiska stödet kan vi erbjuda SDF även andra insatser.

Läs mer om vad ni kan få hjälp med

SDF-bidrag

RF-SISU Västra Götaland ansvarar också för att fördela ekonomiskt stöd i form av verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd till SDF i regionen. Syftet är att ge SDF ett grundbidrag för sin verksamhet och stimulera till aktivitet och utveckling av specialidrotten inom distriktet. 

Läs mer om SDF-bidrag