Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

Alltför många barn och unga sitter stilla under skoldagen och fritiden, genom satsningen från regeringen vill RF-SISU Västra Götaland vara med och ändra den stillasittande trenden. Rörelsesatsning i skolan vill att fler barn och unga ska uppleva rörelseglädje som får fler att vilja, våga och kunna vara i rörelse under hela livet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa samt skapar goda förutsättningar för barn och unga att prestera i skolan. Idag arbetar projektledarna Hanna, Charlotte, Tilda och Alexandra med 24 grundskolor, årskurs F-6 i Västra Götaland. Skolan är en plattform som når alla barn och unga, vilket är den självklara platsen att stötta för att alla ska få uppleva mer rörelse i skolan. All skolpersonal utbildas i Rörelseförståels både teoretiskt och praktiskt för att vi vet vilken betydelse ledarskapet har för att fler barn och unga ska finna sin egen rörelseglädje.

Vad är rörelseförståelse?

Rörelseförståelse handlar om att hitta sina verktyg för att våga, vilja och kunna vara fysiskt aktiv under hela livet.

  • Att vilja – är att finna motivation.
  • Att våga – är att ha självförtroende/självkänsla och våga göra misstag.
  • Att kunna – är känslan av kompetens.

Dessa tre komponenter skapar en helhet men är individuella. Varje barns behov av stöd och verktyg ser olika ut och behöver bemötas på olika sätt.

Riksidrottsförbundet och distriktsidrottsförbunden

Riksidrottsförbundets uppdrag är att genomföra en nationell kraftsamling, med start 2018, för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse i anslutning till skoldagen.

En kraftsamling som ligger i linje med idrottsrörelsens vision, att vi vill ha världens bästa idrott. En idrott där fler får möjlighet att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition, ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Vi drivs också av vår verksamhetsidé som säger att vi idrottar för att ha roligt, må bra och utvecklas genom hela livet. Idrottsrörelsen vill att många fler ska få denna möjlighet. Att tillsammans med skolan jobba utifrån rörelseförståelse är ett sätt.

Satsningen leds på regional nivå av distriktsidrottsförbunden i samverkan med kommuner och andra huvudmän.

Vidare läsning

Skolverket: läs Mer rörelse i skolan här

Rikidrottsförbundet: Läs mer om Rörelsesatsningen på RF:s webb