Hem / Vi arbetar med / Projekt och satsningar / Street Games / Street Games Academy

Street Games Academy

Street Games Academy är modellen som RF-SISU Västra Götaland tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och lokala idrottsföreningar i Göteborg framgångsrikt arbetat med. 

Syftet har varit att stimulera fysisk aktivitet och studiemotivation i socioekonomiskt utsatta områden. Nu tar projektet nästa steg och kommer att omfatta 5 lärosäten, 12 idrottsföreningar på 9 olika platser i regionen.

Syftet med Street Games Academy är att använda idrottens dragningskraft på ungdomar för att få dem att öka sin studiemotivation, förbättra sina studieresultat och öka sina kostkunskaper. Genom att erbjuda läxhjälp av högskolestudenter, mellanmål och kostutbildning i samband med föreningarnas träningar är målet med projektet att fler ungdomar ska fullfölja sina studier och i framtiden läsa vidare vid ett universitet eller högskola.

Academy adept

Street Games Acadademy söker nu adepter. Bor eller vistas du i Göteborg och vill studera vidare parallellt med din idrottskarriär? Känner du att det vore bra att få hjälp med studievägledning och ett stöd från en mentor? Då kan Street Games Academy Adept vara något för dig.

Som deltagare i Academy adept får du:

 • meningsfullt utvecklande och roligt mentorskap
 • tillgång till studievägledning
 • en tvåtimmars utbildning om ett fungerande samarbete adept/mentor
 • en gemensam första träff i RF-SISUS:s regi där du får  träffa din mentor och andra aktiva idrottare
 • viktig erfarenhet och ledarskapsutveckling
 • chans att uppnå dina studie mål i samband med din idrottskarriär/idrott

Vem är det vi söker? 
Du är en aktiv idrottare 18 år som vill studera vidare och känner att du skulle behöva hjälp med studievägledning och en mentor för att nå dina studiemål parallellt med din idrottskarriär.

Beskrivning av eventuell mentor
Din mentor är en person som själv utövar eller har utövat någon idrott och har ett stort idrottsengagemang och som har kombinerat idrott med studier på hög nivå.

Detta förväntas av dig som adept
Ditt mentorstöd är på ett års tid och innefattar minst sex träffar plus att du har möjlighet att ställa frågor mellan träffarna. Du har med dig tre målsättningar in i mentorskapet på vad du vill uppnå för att nå ditt mål om fortsätta studier och är beredd att arbeta för att nå de målen. 

Affisch adept

Låter det intressant?
Kontakta Hanna Johansson, RF-SISU Västra Götaland 
This is a mailto link 
Ola Jodal, RF-SISU Västra Götaland 
This is a mailto link


Academy mentor

Vi söker nu mentorer till våra adepter. Som mentor är uppgiften att vägleda och inspirera idrottspersoner till fortsatta studier. Målgruppen du är mentor för är idrottare som är 18 år och som vill studera vidare men som själva känner att de behöver en mentor för att nå sina mål.

Detta förväntas av dig som mentor
Ett mentorskap på ett års tid. Minst sex träffar på ett år samt vardagsdialog. Se till adeptens bästa och erbjuda verktyg och vägledning för adepten, att nå sina mål om fortsatta studier. 

Som mentor får du:

 • meningsfullt, roligt mentorskap där du utvecklas i ditt ledarskap
 • en mentorutbildning
 • inbjudan till första fysiska träffen på RF-SISU där du träffar din adept för första gången
 • viktig erfarenhet och utveckling i ditt ledarskap
 • ett arvode

Affisch mentor

Låter det intressant?

Kontakta Hanna Johansson, RF-SISU Västra Götaland 
This is a mailto link 
Ola Jodal, RF-SISU Västra Götaland
This is a mailto link

Mer information

Läs mer om Street Games Academy här