Street Games

RF-SISU Västra Götaland startade Street Games 2015. Syftet med Street Games är att öka den fysiska aktiviteten bland unga, öka idrotten inom idrottsföreningar och samtidigt stärka föreningarna i områden där föreningsaktiviteten och föreningstätheten är låg.

Konceptet bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter. Street Games började i Göteborg (Angered), och sedan dess har konceptet spridits till flera stadsdelar i Göteborg. 

Tanken är att Street Games ska verka i hela Göteborg och ska vara till för så många som möjligt, så länge som möjligt och i en så bra verksamhet som möjligt. 

Målet med Street Games

Målet med Street Games är att skapa arenor utifrån där målgruppen redan befinner sig, stötta föreningar genom olika rekryteringsmetoder för att få fler ledare, att få fler aktiva medlemmar samt att skapa starka samarbeten mellan ideella föreningar och andra aktörer i närområdet. 

Street Games är en satsning av RF-SISU Västra Götaland tillsammans med föreningarna och Göteborgs Stad. Street Games bidrar till att ge ungdomar en aktiv fritid därmed ljusare framtidsutsikter.

Läs mer om Street Games på deras hemsida

Street Games Academy

Street Games Academy är modellen som RF-SISU Västra Götaland tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och lokala idrottsföreningar i Göteborg framgångsrikt arbetat med.  Syftet har varit att stimulera fysisk aktivitet och studiemotivation i socioekonomiskt utsatta områden. Nu tar projektet nästa steg och kommer att omfatta 5 lärosäten, 12 idrottsföreningar på 9 olika platser i regionen.

Läs mer om Street Games Academy här

Foto: Hanna Havstam Johansson