Fritidsbanken i Västra Götaland

Fritidsbanken är en ideell förening som lånar ut sport- och friluftsutrustning gratis. Alla får låna och utlåningstiden är 14 dagar. Det är en verksamhet som bygger på tillit – går något sönder eller försvinner blir man inte ersättningsskyldig. Fritidsbanken vill göra det enklare för fler att komma ut i rörelse och hitta aktiviteter de tycker om.

Så jobbar vi med Fritidsbanken

Fritidsbanken finns idag över hela landet och drivs i de flesta fall av kommunen som huvudman. Som en stödjande och utvecklande funktion till Fritidsbankerna finns även distriktsamordnare på de flesta håll i landet. Distriktsamordningen är anställd av RF SISU i respektive distrikt. För RF SISU Västra Götaland är distriktsamordningen uppdelad på två tjänster, som tillsammans täcker in Fritidsbankerna i hela distriktet. Den ena tjänsten är finansierad av Göteborgs stad och därav geografiskt begränsad just dit.

Kontakta gärna samordnarna om ni har frågor eller idéer!

Samordnare Göteborgs stad: Karin Kindblom, This is a mailto link 

Distriktsamordnare Västra Götaland (förutom Göteborg): Mikael Persson-Riis, This is a mailto link  

Utrustning för utlåning

All utrustning som lånas ut på Fritidsbanken är återbrukad. Den är skänkt från framför allt privatpersoner och till viss del föreningar. Att låna istället för att köpa nytt är bra för miljön, eftersom den största miljöbelastningen sker vid produktionen av en ny produkt. Genom Fritidsbanken förlängs alltså livslängden på utrustningen och innebär mindre resursanvändning och minskade koldioxidutsläpp.  

Alla lokala huvudmän som driver en Fritidsbank är medlemmar i den ideella föreningen Fritidsbanken Sverige. De äger varumärket Fritidsbanken och jobbar med utveckling och nyetablering i hela landet. Det nationella kansliet i Karlstad får sedan 2016 ekonomiskt stöd från RF.

Läs mer om Fritidsbanken här

RISE utvärdering av Fritidsbanken

"Slutsatsen är att fritidsbankerna kan bidra med flera nyttiga samhällseffekter. Den centrala organisationen Fritidsbanken Sverige, tillsammans med de lokala fritidsbankerna, har potential att vara en viktig aktör i samhället och bidra till förbättrad hälsa, minskad klimatpåverkan och minskad ojämlikhet mellan olika sociala klasser. Samtidigt beror deras inverkan på hur respektive fritidsbank är utformad, vilka lokala och nationella samarbeten som finns och de praktiska förutsättningarna för verksamheterna (t.ex. ifråga om finansiering). Fritidsbankerna står inför flera utmaningar för att kunna driva och planera verksamheten långsiktigt och det är av stor vikt att de får ett stadigt stöd av kommuner och andra nyckelaktörer."

Läs utvärderingen här