Arbetsmarknad

RF-SISU Västra Götaland är ett av sju idrottsförbund som ingår i ett nätverk under Riksidrottsförbundet som kallas Idrott och Arbetsmarknad. Vårt uppdrag är att försöka erbjuda jobb och sysselsättning inom idrotten för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Målgruppen som vi i samarbete med de lokala Arbetsfördelningarna vänder oss till är i huvudsak långtidsarbetslösa och nyanlända, men också personer med någon form av arbetsskada eller funktionsvariation kan passa bra in i projektet.

Vi är alltid öppna för att sysselsätta eller anställa personer från nämnda målgrupper i våra egna verksamheter så som exempelvis Fritidsbanken och Sport for you.

De verksamheter som projektet förvärvandende samverkar med är:

  • Fritisbanken - Borås
  • Fritidsbanken - Lidköping
  • Fritidsbanken – Skövde
  • Fritidsbanken – Trollhättan
  • Fritidsbanken – Göteborgs stad
  • Sport for you – Borås
  • Parasporthuset – Borås

Här kan du läsa mer om Fritidsbanken

Läs mer om Sports for You

I de fall där vi star som arbetsgivare eller aktör så erbjuds också berörda personer fortbildning och viss dos av friskvård. Idrottsrörelsens breda kontakt är också något som att vi har tillgång till och vi tar ständigt del av de resurser, den erfarenhet och den samlade kompetens som ryms där.

Utöver våra egna anställningar så är projektet och distriktets idrottskonsulenter aktiva med att hitta olika anställningar inom projektets ramar där anställningen är förlagt ute i idrottsföreningarna. Vår roll kan då vara alltifrån att agera inspiratör eller vara en brygga mellan AF och föreningen. Vi kan också erbjuda relevant fortbildning och ett komplett stöd kring lönehantering.