Hem / Vi arbetar med / Intressepolitik

Intressepolitik

Politiskt påverkansarbete är ett verktyg för att skapa förutsättningar så att idrottsrörelsen kan nå sina mål. På områden där föreningslivet inte själv äger beslutanderätt, eller saknar kraften att åstadkomma resultat på egen hand, behövs insatserna som mest.

RF-SISU Västra Götaland företräder idrottsrörelsen gentemot region, kommuner och övriga organisationer. Vi leder idrottsrörelsens intressepolitiska arbete i Västra Götaland, bland annat genom att påvisa idrottens samhällsnytta samt att ställa krav på beslutsfattare mot bakgrund av fakta.

Att idrotta, vara aktiv, känna gemenskap och ha roligt i förening har ett egenvärde i sig, samtidigt som verksamheten på en rad olika sätt bidrar med goda effekter på både människa och samhälle! Det är kärnan i vårt budskap till de politiker och myndighetspersoner vi möter.

Vårt intressepolitiska arbete utgår från Strategi 2025 – innehållande idrottsrörelsens gemensamma mål – samt Riksidrottsförbundets intressepolitiska program.

Arbete inför valet 2022

Den 11 september är det val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner – val som kan få stor betydelse för föreningsidrotten.
Besök vår valplattform för att läsa om idrottsrörelsens prioriterade frågor.

Intressepolitik hos Riksidrottsförbundet

På Riksidrottsförbundets webb kan du läsa mer om det intressepolitiska arbetet och prioriterade frågor. Där hittar du även det intressepolitiska programmet 

Läs mer om intressepolitik på Riksidrottsförbundets webb

Idrottens förändringsarbete Strategi 2025

Idrottsrörelsen har påbörjat en förändringsresa mot 2025, kallad Strategi 2025. Målen om livslångt idrottande i förening kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott – och att se att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver vi stöd.

Läs mer om Strategi 2025 på Riksidrottsförbundets webb