Västra Götalands Parasport

Själva grundidén med parasport är att personer med olika typer av funktionsnedsättning skall kunna träna men framför allt tävla på så lika villkor som möjligt. Den organiserade Parasporten i Sverige erbjuder en mängd olika idrotter för personer med funktionsnedsättning. Parasport administreras av Svenska Parasportförbundet och andra Specialidrottsförbund. Sedan 90-talet har fler idrotter öppnat sin verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning. Detta faktum gör att Svenska Parasportförbundet är ett förbund som minskar.

Träningar
Svenska Parasportförbundet är inne i sitt hittills mest spännande arbete, den så kallade ”Inkluderingsprocessen”. Det innebär att fler idrotter lämnar Svenska Parasportförbundet och lägger sig direkt under sitt specifika förbund. Det pågår nu processer i våra olika idrotter för att underlätta inkluderingen. Detta betyder att idrottsföreningar får möjlighet att h erbjuda verksamhet för fler aktiva men framför allt att idrottare med funktionsnedsättning har fler föreningar/idrotter att välja bland. Givetvis kommer detta ge föreningar Sverige en ny typ av utmaning men är det något vi är duktiga på här i idrotts Sverige så är det att ta oss an just utmaningar. 

Tävlingar
Paraidrottaren skall få tävla på så lika villkor som möjligt utifrån sina förutsättningar och det görs genom så kallad klassindelning. Idrottare med funktionsnedsättning delas in i tre olika huvudklasser:
Synnedsättningar (klass S), Intellektuell funktionsnedsättning (klass I), Rörelsenedsättningar (klass R) och Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (klass N)

Det mesta ovan handlar om att tävla på högre nivåer, nationellt eller internationellt.

Tillsammans
På tränings- och klubbnivå fungerar det oftast lika bra och ibland till och med bättre att blanda idrottarna. Låta dem träna ihop och ta del av varandras erfarenheter. Kanske tränaren får tänka ”ett varv” extra när det gäller själva pedagogiken eller metoden för ett specifikt utförande men tillsammans med ledare, aktiv och föräldrar brukar detta gå fint.

Information och inspiration
Mer allmän Parasportinformation, information om klassificering, diagnoser och olika typer av funktionsnedsättningar hittar man på Svenska Parasportförbundets hemsida: www.parasport.se  

RF-SISU Västra Götaland stöttar föreningar och förbund med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Det finns även möjlighet att söka medel för material genom anläggningsstöd. Kontakta din förenings RF-SISU konsulent. 

Man kan också kontakta sitt närmaste Parasport lokalkontor för att få hjälp eller mer information.

Göteborgskontoret: 
Stina Wikström, This is a mailto link 
Dick Stenberg, This is a mailto link

Skarakontoret: 
Robert Johansson, This is a mailto link
Linus Edlundh, This is a mailto link

Uddevallakontoret: 
Elisabeth Karlsson, This is a mailto link

Här kan du ladda ner foldern Parasport i Västra Götland

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

En webbaserad utbildning som stärker dina kunskaper kring funktionsnedsättningar och inkludering. En förening som lyfter fram förebilder både med och utan funktionsnedsättning, samt erbjuder såväl integrerad som målgruppsinriktad verksamhet, möjliggör för alla – gamla och nya medlemmar – att idrotta och utvecklas på ett bra sätt.