Västra Götalands Parasport

Själva grundidén med parasport är att personer med olika typer av funktionsnedsättning skall kunna träna men framför allt tävla på så lika villkor som möjligt. Den organiserade Parasporten i Sverige erbjuder en mängd olika idrotter för personer med funktionsnedsättning. De flesta idrotter administreras av Svenska Parasportförbundet men sedan 90-talet har fler idrotter öppnat sin verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning. Detta faktum ihop med att många idrotter valt att gå ur Svenska Parasportförbundet och enbart ligga under sitt specifika idrottsförbund gör att Svenska Parasportförbundet är ett förbund som minskar.

Träningar
Svenska Parasportförbundet är inne i sitt hittills mest spännande arbete, den så kallade ”Integrerings processen”. Det innebär att fler idrotter lämnar Svenska Parasportförbundet och lägger sig direkt under sitt specifika förbund. Det pågår nu processer i våra olika idrotter för att underlätta integreringen. Detta betyder att idrottsföreningar får möjlighet och erbjuda verksamhet för mer aktiva men framför allt att idrottare med funktionsnedsättning har fler föreningar att välja bland. Givetvis kommer detta ge föreningar Sverige en ny typ av utmaning men är det något vi är duktiga på här i idrotts Sverige så är det att ta oss an just utmaningar. 

Tävlingar
Oavsett vem som administrerar idrotten i fråga så kvarstår grundidén om att idrottaren skall få tävla på så lika villkor som möjligt och det görs genom så kallad klassindelning. I huvudsak delas idrottare med funktionsnedsättning in i tre olika huvudklasser. Synnedsättningar (klass S), intellektuell funktionsnedsättning (klass IF) och rörelsenedsättningar (klass Rh).

Det mesta ovan handlar om att tävla på högre nivåer, nationellt eller internationellt.

Tillsammans
På tränings- och klubbnivå fungerar det oftast lika bra och ibland till och med bättre att blanda idrottarna. Låta dem träna ihop och ta del av varandras erfarenheter. Kanske tränaren får tänka ”ett varv” extra när det gäller själva pedagogiken eller metoden för ett specifikt utförande men tillsammans med ledare, aktiv och föräldrar brukar detta gå fint.

Information och inspiration
Vill man hitta mer exakt information om klassificering, diagnoser och olika typer av funktionsnedsättningar hittar man mycket matnyttigt på Svenska Parasportförbundets hemsida: www.parasport.se  

RF-SISU Västra Götaland stöttar föreningar och förbund med utbildnings- och utvecklingsfrågor. Det finns även möjlighet att söka medel för material genom anläggningsstöd, This is a mailto link och This is a mailto link

Man kan också kontakta sitt lokala Parasportförbund de är alltid villiga att hjälpa till stötta

Parasport Göteborg: Stina Wikström, This is a mailto link eller
Dick Stenberg, This is a mailto link

Parasport Västergötland: Robert Johansson, This is a mailto link

Parasport Bohuslän-Dal: Elisabeth Karlsson, This is a mailto link

Här kan du ladda ner foldern Parasport i Västra Götaland 

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning

En webbaserad utbildning som stärker dina kunskaper kring funktionsnedsättningar och inkludering. En förening som lyfter fram förebilder både med och utan funktionsnedsättning, samt erbjuder såväl integrerad som målgruppsinriktad verksamhet, möjliggör för alla – gamla och nya medlemmar – att idrotta och utvecklas på ett bra sätt.