Hem / Vi arbetar med / Inkluderande idrott

En mer välkomnande och inkluderande idrott

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Just nu utgör En inkluderande idrott för alla en av fem utvecklingsresor i idrottsrörelsens pågående arbete inom ramen för Strategi 2025.

Inkluderande idrott i Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland arbetar med olika insatser för föreningar som varit aktiva i inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.

Street Games och Sports For You är två projekt där vi jobbar med inkludering. 

Här kan du läsa om Street Games

Här kan du läsa om Sports For You 

Jobba vidare med inkluderande idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Projektstöd integration

RF-SISU Västra Götaland vill ytterligare stärka arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra både till integrationen i samhället och idrottsrörelsens utveckling. För detta finns det möjlighet att söka ekonomiskt stöd för idrottsföreningar. Läs mer om stödet här