Hem / Vi arbetar med / Elitidrott / Utbildning för elitidrottare

Utbildning för elitidrottare

RF-SISU Västra Götalands är övertygade om att ökade kunskaper är en nyckelfaktor till en bättre elitverksamhet. Vi är därför involverade i ett flertal utbildningsaktiviteter inom området.

Öppna föreläsningar

I samarbete med Göteborgs universitet och Katrinelunds elitidrottsgymnasium genomför RF-SISU Västra Götaland föreläsningsserien ”Västra Götalandsidrotten mot världstoppen!”. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla tränare och aktiva som vill få nya kunskaper om hur de kan förbättra sina idrottsprestationer. Kommande föreläsningar kommuniceras ut via våra vanliga kommunikationskanaler.

Under 2019-20 har vi också en särskild satsning på det vi kallar hållbarhetsfrågorna inom elitidrott. Då arrangerar vi föreläsningar på temat att förebygga och hantera psykisk ohälsa, ätstörningar och skador inom idrotten.

Fristående kurser vid Göteborgs universitet inriktade på elitidrott

Vi samarbetar också med Göteborgs universitet om fristående kurser. Följande kurser med elitidrottsinriktning ges under 2017 och 2018 och är anpassade för att de skall gå och läsa parallellt med jobb eller andra studier:

Vill du läsa en längre utbildning för att utbilda dig inom idrott så rekommenderar vi:

Fysträningskonferens

Varje år arrangerar RF-SISU Västra Götalands tillsammans med IFK-kliniken Rehab, Tanner Speed Academy och Göteborgs universitet en Fysträningskonferens med inriktning mot bollsporter.Konferensen 2019 arrangeras 15-16/11 och har underrubriken Hur vi med hjälp av vetenskap och praktik optimerar återhämtning och fysisk prestationsutveckling inom bollsporter på elitnivå. Målgruppen är tränare, fystränare, fysioterapeuter, forskare och studenter m fl som är intresserade av fysträning för aktiva inom bollsporter på elitnivå.