Hem / Vi arbetar med / Elitidrott / Riksidrottsuniversitetet Göteborg

Riksidrottsuniversitetet Göteborg

Sedan 2015 är Göteborg med Göteborgs universitet och Chalmers ett av tre svenska Riksidrottsuniversitet (RIU). RF-SISU Västra Götalands har ansvaret för att bygga upp elitidrottsmiljön runt RIU-verksamheten.

Syftet med RIU är att ge elitidrottare möjlighet till ett hållbart elitidrottande där de kan kombinera en elitidrottssatsning på högsta nivå med högre studier och på så sätt redan under karriären förbereda sig för vad som kommer efter elitidrottskarriären.

Dessutom vill idrotten i samverkan med dessa universitet skapa starka kunskapscentra där aktiva, tränare och forskare samverkar i en nära relation för att ta fram och förmedla kunskaper kopplade till idrott.

Läs mer om RIU i Göteborg på Göteborgs universitets och Chalmers hemsida. Där kan du bland annat läsa om du är elitidrottare och vill kombinera din satsning med studier på GU eller Chalmers går till väga för att bli RIU-student.  

Vi fokuserar på att ge stöd

RF-SISU Västra Götalands arbetar för att skapa en stark elitidrottsmiljö för de elitidrottsstudenter som är knutna till Riksidrottsuniversitetet i Göteborg. Från och med 2016 är fokus i det arbetet att stötta RIU-studenterna med den nödvändiga stödapparaten runt elitidrottssatsningen.

RIU-studenterna har tillgång till Idrottsmedicinsk support hos IFK-kliniken rehab och Capio Lundby närsjukhus

Fysiken ställer upp på ett fantastiskt sätt för RIU-studenterna och ger dem möjlighet träna på Fysikens alla gym i Göteborg.

RIU-studenterna har också möjlighet att genomföra för deras idrott relevanta tester vid Kunskapscentrum för Hälsa och Prestationsutveckling (KHP) och i samarbete med Katrinelunds elitidrottsgymnasium får de tillgång till expertkunskap inom styrketräning. Studenterna vid Riksidrottsuniversitetet erbjuds också möjlighet att få kostrådgivning och stöd av idrottspsykologisk rådgivare.  

Varje år håller också RF-SISU Västra Götalands i ett antal nätverksträffar för RIU-studenterna. 

Landets största Riksidrottsuniversitet

Sedan Riksidrottsuniversitet i Göteborg startade sin verksamhet 2015 har antalet elitidrottsstudenter stadigt växt. I slutet av vårterminen 2021 var antalet RIU-studenter uppe i 220 stycken. I samtliga fall har deras nationella förbund intygat att de är på landslagsnivå eller har en klar potential att nå dit. Sammanlagt representerar de aktiva 35 olika idrotter. De största idrotterna är friidrott, orientering, segling och handboll.