Samsyn

Samsyn i Västra Götaland

Barn och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Däri grundas satsningen Samsyn som går ut på att barn och ungdomar ska kunna hålla på med flera idrotter samtidigt.

Samsyn är en unik satsning där man utgår ifrån att barnen/ungdomarna ska vara i centrum och inte tvingas att välja en idrott. Men med jämna mellanrum kommer det samtal från föräldrar och ledare som berättar om hur olika idrotter konkurrerar med varandra på ett negativt sätt.  

Det är ingen som vinner på en sådan konkurrens och det är därför som förbund/föreningar inom bandy, fotboll, handboll, ishockey och innebandy har enats att arbeta och ta gemensamt ansvar för att barn och ungdomar fram till gymnasiet ska kunna hålla på med fler idrotter samtidigt. I största möjliga mån ska aktiviteter organiseras så att barn och ungdomar inte ”tvingas att välja” aktivitet.

För mer information och lokala överenskommelser kontakta din idrottskonsulent.