Move Week

Under 31 maj till 4 juni vill RF-SISU Västra Götaland tillsammans med skolor i hela distriktet röra oss så många miles som möjligt. Move Week är en del av EU-satsningen European Mile som vi genomför för att få alla i Europa i rörelse, för vi vet att genom rörelse mår vi bättre!

Skolan är en unik plattform som når alla barn, därför är skolan en av de viktigaste platserna vi har. Tillsammans med er kan vi ge fler barn möjlighet till rörelse och en bättre hälsa. Varje deltagande skola planerar sina egna miles, hur samt var de ska genomföras.

Varför Move Week?

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 % av pojkarna och 22 % av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill tillsammans med skolan förändra det.

Vad är en mile?

En mile är 1,6 kilometer och ett avstånd som nästan alla kan genomföra. Vi uppmuntra alla till att #FindYourMile, alla är vi olika och deltar i aktiviteter på olika villkor därför är det viktigt att ni hittar er mile!

För vem är Move Week?

Move Week är för alla. Skolan kan anordna en promenadsling, löpning, en slinga lättillgänglig för rullstol, handcykel eller hur många trappsteg ni tar om dagen. Det är bara fantasin som kan sätta gränser, alla rörelser är tillåtna. Move Week handlar om att genomföra snarare än att tävla.

Hur anmäler skolan sig för att delta?

Skolan registrerar sina sammanlagda miles genom länken - KLICKA HÄR.

De fyra skolor som samlat in flest miles mellan 31 maj och 4 juni vinner varsin aktivitetsväska. Skolorna presenteras på vår facebook @rfsisuvg och via angiven e-postadress vid anmälan.