Street Games

Street Games är organisationens inkluderingsverksamhet som syftar till att omvandla idrottssvaga områden till idrottsstarka och nå ut till de barn, unga och vuxna som idag står utanför idrottsrörelsen. Under Street Games regi anordnas olika typer av hälsofrämjande event och mötesplatser under exempelvis loven för att bidra till en aktiv och meningsfull fritid.
Syftet med Street Games är att skapa inkluderande mötesplatser i idrottssvaga områden för att stärka individer och föreningar med utbildning och rekrytering för att få fler aktiva medlemmar, ledare och ideellt engagerade i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.

För att läsa mer om Street Games klicka här.