Sports For You

RF-SISU Västra Götalands har tagit fram en modell som ska kunna användas tillsammans med distriktets kommuner, men som kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Modellen som vi valt att kalla för Sports for you, är en form av sluss eller prova-på verksamhet och går ut på att lokala idrottsföreningar eller andra intressenter, hjälper till i utförandet av idrottsaktiviteter för nyanlända i närområdet.

Engagemang i idrott är en väg in i samhället. Redan idag gör idrottsföreningar fantastiska insatser för att ge nyanlända en meningsfull och rolig sysselsättning, som öppnar dörrar in i samhället och som ger språkträning. 

Med ökade flyktingströmmar till många orter finns det nu mer att göra för att kunna ta emot och möta nyanlända och de människor som befinner sig i etableringsprocessen.

Inkluderande idrott

Riksidrottsförbundet har tagit fram en utbildningswebb, Inkluderande idrott, fylld med kunskap och inspiration att ta del av. Läs utbildningswebben här