Aktörer

Region in movement handlar om samverkan över sektorsgränserna. Vår ambition är att etablera en mer strukturerad samverkan kring rörelseförståelse och fysisk aktivitet i Västra Götaland. Rörelserådet är en viktig möjliggörare för detta. Rörelserådet är sammansatt av organisationer från olika samhällssektorer. Följande aktörer ingår:

 • Mölndals Stad
 • Lidköpings kommun
 • Trollhättan Stad
 • Västra Götalandsregionen
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Göteborgs universitet, Institutionen för Kost och idrottsvetenskap samt Institutionen för tillämpad informationsteknologi
 • Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper
 • Chalmers, Institutionen för industri- och materialvetenskap
 • GoCo Health and Innovation City
 • Fritidsbanken
 • Västra Götalands Parasportförbund
 • RF-SISU Västra Götaland 

Rörelserådet kommer att fungera som en referensgrupp där vi samlar och delar kunskap och inspiration. Rörelserådet ger vägledning och skapar förutsättningar för utveckling och förändring. Rörelserådet har uppstartsmöte i juni 2022. 

Funderar du på vad detta skulle kunna innebära för dig och din organisation? Eller har du funderingar du skulle vilja dela med dig av? Kontakta oss gärna!