Region in movement

Region in movement är en tvärsektoriell satsning tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland med syfte att öka våra barn och ungas rörelseförståelse och fysiska aktivitet. Projektet drivs med stöd av Västra Götalandsregionen.

Våra barn och unga rör sig för lite och pandemin har ökat stillasittandet ytterligare. Fysisk aktivitet är en förutsättning för att må bra, såväl fysiskt som psykiskt.

Idrottsrörelsen har en viktig roll för att främja fysisk aktivitet. Vi jobbar långsiktigt med att fler ska kunna och vilja idrotta i förening hela livet. I Riksidrottsförbundet Strategi 2025 finns ett uttalat mål om livslångt idrottande. En viktig nyckel är att ge barn möjlighet att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv livet igenom. Därför arbetar vi med rörelseförståelse!


Vad är rörelseförståelse?
Rörelseförståelse (på engelska physical literacy) är ett brett begrepp som handlar om att skapa förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv – hela livet. Det kan ses som nyckeln för livslång fysisk aktivitet.

  • Att vilja – är att finna motivation
  • Att våga – är att ha självförtroende/självkänsla och våga göra misstag
  • Att kunna – är känslan av kompetens

Genom att bygga upp en grundläggande rörelseförståelse och trygghet i olika rörelsemoment ökar både förmågan och lusten att delta i aktiviteter. Ju fler rörelser man behärskar, desto roligare blir det att röra på sig. Det i sin tur gör att kreativiteten ökar liksom lusten att utforska nya sätt att vara fysiskt aktiv. 

Detta är rörelserikedom


Hur hänger rörelseförståelse och fysisk aktivitet ihop?
Rörelseförståelse är förutsättningarna som påverkar en människas möjligheter att kunna, vilja och våga delta i olika fysiska aktiviteter. Fysisk aktivitet och förbättrad hälsa är resultatet som utveckling av rörelseförståelse kan medföra.


Genom samverkan kan vi göra skillnad

Vägen till rörelseförståelse går via ökad lust och förmåga, men kräver också att vi ger våra barn och unga möjlighet och trygghet att röra på sig samt nycklar till att låsa upp kreativiteten. För att uppnå allt detta måste vi samverka brett. Vi vill att vi blir fler aktörer, som med rörelseförståelse som förhållningssätt vid beslutsfattande och agerande, bidrar till ett samhälle där rörelse och fysisk aktivitet blir en naturlig del av vår vardag.   


Vad händer under hösten?
Just nu skapar vi plattformen för vad vi vill ska bli ett långsiktigt, gemensamt arbete där många aktörer är involverade och arbetar mot samma mål och vision. Aktörer inom kommunal sektor, hälso- och sjukvård, näringslivet, ideella sektorn, forskning och utveckling, skolan med mera.

Under hösten 2021 tydliggör vi förutsättningarna för ett tvärsektoriellt arbete i våra olika delregioner; Göteborg, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad. Vi gör också en omvärldsanalys för att titta på liknande satsningar i andra delar av Sverige och världen, för att dra ta så mycket lärdom som möjligt av dessa.

Detta kommer att följas av ett konceptarbete, där vi utformar strukturen och ramarna för ett gemensamt arbete. När och var i Västra Götaland som vi sjösätter konceptet först får utformningsarbetet svara på.


Är du intresserad av att veta mer?
Tycker du frågan är intressant och vill veta mer? Vill du bidra i arbetet med att öka rörelseförståelse för våra barn och unga? Har du en idé att dela med dig av?

Tveka inte att kontakta oss!