Move Beyond

2018 fick den europeiska organisationen ISCA, International Sport and Culture Association, ett stipendium från Erasmus Plus (Erasmus + Sport Collaborate Partnerships scholarship) i syfte att koordinera och sammanföra gräsrotsidrotter med humanitära organisationer genom ett projekt som heter Move Beyond.

Move Beyond utvecklades efter erfarenheterna och studier från Integration of Refugees Through Sport, nu inkluderade man fyra länder: Danmark, Italien, Sverige och Storbritannien. Målet med Move Beyond är att förbättra det sektorsövergripande samarbetet för ökad inkludering av asylsökande och nyanlända i föreningslivet samt möjliggöra ett starkare engagemang för icke idrottsaktörer. Som del i Move Beyond har parterna konsulterat andra organisationer, nyanlända och asylsökande för värdefull insikt innan pilotinitiativen inleddes.

Projektet avslutade i december 2020. 

Konferens
I oktober genomfördes en Move Beyond konferens. Presentationen från den hittar du här. En nyhet om konferensen kan du läsa här

Se filmen om Move Beyond

Information
För mer information om projektet kontakta Hanna Johansson This is a mailto link alt. 0709-26 58 82