Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Fredagen 25 september 2020 arrangeras Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Huvudarrangör är Riksidrottsförbundet. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. RF-SISU Västra Götaland genomför evenemanget i Borås, Göteborg, Skara och Sotenäs.

I år har vi ett ökat fokus på de minst aktiva barnen. Idrottens dag ska inspirera till rörelse lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och hälsa! Det är en kul möjlighet att tillsammans med skolor över hela Europa visa att ni uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa.

Om Idrottens dag

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Idrottsrörelsen vill, med skolans hjälp, förändra det.

Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Frågor och svar om Idrottens dag och vilken hänsyn arrangören tar till rådande läge med coronaviruset kan du hitta på rf.se.

För skolor

Vill ni visa att er skola sätter idrott och rörelse i fokus och står upp för alla barns rätt till idrott och hälsa? Vi låter de skolor som är med i vår Rörelsesatsning i skolan arrangera sin egen Idrottens dag. Här kan du hitta idrottsföreningar i ditt distrikt.

Ta del av vår verktygslåda för deltagande skolor.

För idrottsföreningar

I skolan kan ni nå alla barn, även de som idag inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott och de möjligheter som finns i er förening.