Idrottens dag – stå upp för barns rätt till idrott och hälsa!

Fredagen den 24 september 2021 arrangerade Riksidrottsförbundet Idrottens dag i skolor över hela Sverige. Det är en del av European School Sports Day, som genomförs tillsammans med skolbarn över hela Europa, och EU:s satsning European Week of Sport. Målet är att även under 2022 kunna genomföra en Idrottens dag i slutet av september.

Idrottens dag ska inspirera till rörelse och lyfta upp frågan om fysisk aktivitet på agendan. Därför vill vi att så många barn som möjligt, under samma dag, ska delta i minst 120 minuters fysisk aktivitet.

Tillsammans står vi upp för alla barns rätt till idrott och hälsa! Det är en kul möjlighet att tillsammans med skolor över hela Europa visa att ni uppmuntrar till lek, rörelse och idrott samt alla positiva effekter det för med sig på både skolresultat och hälsa.

Om Idrottens dag

Idrottens dag i skolan är en kul dag med aktiviteter för att höja kunskapen om barns idrottande och bygga broar mellan skolan, barnen och idrottsrörelsen. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta hela livet.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns välmående, skolresultat och hälsa. Samtidigt visar forskning att barn och unga rör sig alldeles för lite. I dag når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.  Idrottsrörelsen vill vara till för alla och med skolans hjälp vill vi förändra det. Idrottens dag är en manifestation för att uppmärksamma det.

Inom idrottsrörelsen pågår ett stort arbete för att bli bättre på att möta alla utifrån deras förutsättningar. För vi tror att det finns en plats för alla i idrottsföreningen. Vi vill att alla barn och unga ska vilja, våga och kunna idrotta hela livet. På det sättet bygger vi både en starkare idrott och ett starkare samhälle.

Initiativet är en del av EU-projektet European Week of Sports, vars mål är att få hela Europa i rörelse. Sammanlagt deltar minst 28 länder med olika evenemang.

Frågor och svar om Idrottens dag och vilken hänsyn arrangören tar till rådande läge med coronaviruset kan du hitta på rf.se.

För skolor

Vill ni visa att er skola sätter idrott och rörelse i fokus och står upp för alla barns rätt till idrott och hälsa? Vi låter de skolor som är med i vår Rörelsesatsning i skolan arrangera sin egen Idrottens dag. Här kan du hitta idrottsföreningar i ditt distrikt.

Ladda ner inbjudan för skolor 2021

Ladda ner skolaffisch 2021

Diplom för deltagande barn

Info till vårdnadshavare på olika språk

Ta del av vår verktygslåda för deltagande skolor.

För idrottsföreningar

RF har arrangerat Idrottens dag runt om i Sverige sedan 2017. Det har gjorts både genom publika evenemang och evenemang för skolan. I skolan kan ni nå alla barn, även de som idag inte hittat till idrotten. Ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott och de möjligheter som finns i er förening.

Inbjudan förening

För föräldrar och vårdnadshavare

Forskning visar att barn som rör på sig presterar bättre i skolan. I skolor som jobbar med mer rörelse under skoldagen har man märkt att det blir färre bråk, bättre trivsel och större gemenskap.

Du som förälder kan hjälpa ditt barn genom att berätta hur viktigt det är att röra sig mer varje dag. Några enkla tips är att ta trapporna istället för hissen, gå eller cykla till skolan eller kliva av bussen en hållplats tidigare. Du kan uppmuntra ditt barn till rörelse, eller ta kontakt med en idrottsförening. Varför inte ta promenader tillsammans med ditt barn? Då kommer du själv uppleva de goda effekterna av rörelse.

Info till vårdnadshavare på olika språk

Läs mer om vårt projektet Rörelsesatsning i skolan.