Hem / Vi arbetar med / Aktuella projekt och satsningar

Våra projekt och satsningar

RF-SISU Västra Götaland arbetar med projekt inom flera verksamheter och nivåer, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Det handlar om satsningar som bedrivs i projektform under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott.

Den gemensamma nämnaren för våra satsningar är att de alla syftar till att öppna upp idrotten i Västra Götaland för fler målgrupper. Idrott är för alla, hela livet. 

Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsningen i skolan är en kraftsamling för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Ett projekt som finansieras via det statliga idrottsanslaget, där regeringen pekat ut särskilda områden som idrotten ska arbeta med. Läsa mer om vår rörelsesatsning i skolan

Region in movement

Region in movement är en tvärsektoriell satsning tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland med syfte att öka våra barn och ungas rörelseförståelse och fysiska aktivitet. Projektet drivs med stöd av Västra Götalandsregionen.
Läsa mer om Region in movement

Sports For You

RF-SISU Västra Götalands har tagit fram en modell som ska kunna användas tillsammans med distriktets kommuner, men som kan se olika ut beroende på lokala förutsättningar. Modellen som vi valt att kalla för Sports for you, är en form av sluss eller prova-på verksamhet och går ut på att lokala idrottsföreningar eller andra intressenter, hjälper till i utförandet av idrottsaktiviteter för nyanlända i närområdet. Läsa mer om Sports For You

Street Games

RF-SISU Västra Götaland startade Street Games 2015. Syftet med Street Games är att öka den fysiska aktiviteten bland unga, öka idrotten inom idrottsföreningar och samtidigt stärka föreningarna i områden där föreningsaktiviteten och föreningstätheten är låg. Konceptet bygger på att erbjuda kostnadsfri spontanidrott och prova-på-aktiviteter. Läsa mer om Street Games

Senior Sport School

Senior Sport School är ett hälsoäventyr där du får möjlighet att prova på olika fysiska aktiviteter hos de lokala idrottsföreningarna i din kommun kombinerat med intressanta föreläsningar. Till för dig som är 60+ och bosatt i kommunen där skolan genomförs. Läs mer om Senior Sport School

Idrottsskolan i Borås

Idrottsskolan Borås är ett samarbete tillsammans med Borås Stad. Idrottsskolan ger skolbarn i år 1-3 möjligheten att upptäcka hur roligt det är att röra på sig genom att prova på olika idrotter och aktiviteter. Läs mer om Idrottsskolan i Borås

Idrottens Ledarbank

Idrottens ledarbank är ett verktyg för er som söker ledare till er idrottsförening eller för dig som söker ett ledaruppdrag i en idrottsförening. 
Läsa mer om Idrottens Ledarbank

Idrottens dag

En nationell satsning, på initiativ av Riksidrottsförbundet, som syftar till att inspirera till ett livslångt idrottande, visa en ny syn på träning och tävling och starta viktiga samtal om framtidens idrott. Målet är att även under 2022 kunna genomföra en Idrottens dag i slutet av september på olika platser i Västra Götaland. 
Läsa mer om Idrottens dag 2021 i Västra Götaland