Hem / Om oss

Om RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. 

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund.  

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna är på riksnivå två organisationer. På distriktsnivå har RF och SISU Idrottsutbildarna lagts samman till en organisation – RF-SISU Distrikt. 

Vårt arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman. 

Sveriges största distrikt

Vi är Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. I distriktets 49 kommuner finns ca 3 800 idrottsföreningar och 50 000 ideella ledare. 

Du hittar vårt huvudkansli i Kallebäck, Göteborg och vi har 17 lokalkontor fördelade i våra fyra delregionala områden, Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg. 

Idrottens värdegrund, inkludering, mångfald och jämställdhet är självklara ledord hos oss. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och förbund det absolut viktigaste, för att stödja dem i sitt arbete med exempelvis parasport, barn- och ungdomsidrott, tillgången till idrottens anläggningar och idrottsmiljöer. Vi genomför också riktade satsningar i särskilt utsatta områden, där idrotten behöver växa. Vi samarbetar med kommuner, myndigheter och organisationer.
 
Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller behöver hjälp!
Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

 

Till RF-SISU Västra Götalands uppgifter hör att: 

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
  • stimulera lärande
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten

RF-SISU Västra Götaland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025 

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. 

Kontakta oss så berättar vi mer!