Hem / Om oss / Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap

Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap

Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap bildades den 17 september 1988 på Gräfsnäs slott i Sollebrunn och har till uppgift att verka för att bevara det idrottshistoriska arvet. 

Vad gör Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap? 

  • Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap (WIS) är en ideell, allmännyttig juridisk organisation med uppgift att dokumentera, främja och samordna kulturarvet inom idrotten i Västergötland.
  • WIS har antagna stadgar och verksamheten leds av en vald styrelse.
  • Det finns 19 anslutna lokala Idrottshistoriska Sällskap/föreningar med föreningar/förbund, företag och privatpersoner som medlemmar.
  • WIS ger ut en medlemstidning "Westgötarnas Idrottshistoria" som utkommer fyra gånger per år med information till medlemmarna.  

Du kan läsa mer om Wästgöta Idrottshistoriska Sällskap här.