Hem / Om oss / Distriktsidrottsmöte 2022 / Distriktsidrottsmöte 2020

Distriktsidrottsmöte 2020

Distriktsidrottsmötet - årsmötet - är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Årsmötet hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Digitalt distriktsidrottsmöte 2020
Men anledning av coronakrisen flyttades årets distriktsidrottsmöte fram från april månad till den 18 augusti och genomfördes digitalt för första gången, eftersom det fortfarande fanns restriktioner och rekommendationer om att minimera fysiska möten. Men det fanns möjlighet om behov fanns att deltaga från en plats i Borås, Göteborg, Skövde och Uddevalla.

Här kan du läsa mer om distriktsidrottsmötet 2020

Handlingar till distriktsidrottsmötet
För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast 3 veckor innan distriktsidrottsmötet. Kontakta Ingela Gustavsson om du vill ha handlingarna skickade på annat sätt.

Motioner

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till This is a mailto linksenast den 15 januari stämmoåret.

Valberedning

Nomineringar på kandidater till styrelsen ska lämnas till valberedningens ordförande senast den 15 februari stämmoåret. 
 

Fr o m januari 2020 bedrivs Västra Götalands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland verksamhet inom ramen för ett organisationsnummer och under namnet RF-SISU Västra Götaland. Ett gemensamt namn, med två olika uppdrag - ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag. På riksnivå finns fortsatt två organisationer, Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.

Tisdag den 18 augusti hålls första distriktsidrottsmöte för RF-SISU Västra Götaland, ett årsmöte som avslutar 2019 för Västra Götalands Idrottsförbund och blickar framåt för både Idrottsuppdraget (RF) och Folkbildningsuppdraget (SISU). I samband med årsmötet genomförs likvidation – nedläggning av SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland.