Hem / Om oss / Distriktsidrottsmöte 2022

Distriktsidrottsmöte 2022

Distriktsidrottsmötet - årsmötet - är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Årsmötet hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsidrottsförbunden (SDF) i Västra Götaland utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsidrottsmötet hålls varje år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet. Stämman utannonseras också via nyhetsbrev och här på hemsidan.

Onsdag den 20 april genomfördes årets distriktsidrottsmöte, fysiskt på Borås Kongress i Borås. Röstberättigade ombud beslutade om verksamhetsåret 2021 och pekade ut den gemensamma riktningen framöver.

Här kan du läsa mer om distriktsidrottsmötet 2022


Handlingar 

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast tre veckor innan distriktsidrottsmötet. Kontakta Lena Ivarsson om du önskar handlingarna i pappersform skickade på annat sätt.

Har ni frågor eller funderingar kring innehållet i handlingarna inför årsmötet?
Vänligen ta kontakt med
Distriktsordförande Christer Östholm för frågor kring styrelsens arbete
Distriktsidrottschef Anders Albertsson för frågor kring verksamheten
Ekonomichef Roger Emanuelsson för frågor kring ekonomin
Valberedningens ordförande Jan Andersson för frågor kring valberedningens förslag


Motioner

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till This is a mailto link, senast den 15 januari året för årsmötet.


Valberedning

Nomineringar på kandidater till styrelsen ska lämnas till valberedningens ordförande senast den 1 februari året för årsmötet. Valberedningen önskar få in förslag på kandidater från specialdistriktsförbunden (SDF) och medlemsorganisationerna (MO).
Läs mer här om årets nomineringsförslag

 


 

Fr o m januari 2020 bedrivs Västra Götalands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland verksamhet inom ramen för ett organisationsnummer och under namnet RF-SISU Västra Götaland. Ett gemensamt namn, med två olika uppdrag - ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag. På riksnivå finns fortsatt två organisationer, Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.