Hem / Om oss / Distriktsidrottsmöte / Distriktsidrottsmöte 2019

Distriktsidrottsmöte 2019

Torsdag den 25 april hölls årsstämmor för Västra Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland. Röstberättigade ombud från en mängd olika idrotter pekade ut riktningen för den samlade idrottsrörelsen i distriktet.

Torsdagskvällens årsmöte i Estrad Arena, Alingsås, samlade omkring 100 personer, inräknat både röstberättigade ombud (46 st) och åhörare. Sedvanliga stämmoförhandlingar föregicks av utdelning av distriktets finaste utmärkelser till lokala föreningsmänniskor. 

Distriktsidrottsförbundet VGIF och studieförbundet SISU Idrottsutbildarna har till uppgift att företräda, leda och stödja respektive utbilda och utveckla idrotten i distriktet. Medlemmarna utgörs främst av olika specialdistriktsförbund som representerar sina idrotter (t.ex. Göteborgs Fotbollförbund, Gymnastikförbundet Väst och Västra Bilsportförbundet). Specialdistriktsförbund och övriga medlemsorganisationer inom SISU har rösträtt under årsmötena och det är de som beslutar om frågor som rör stadgar, motioner, styrelsens sammansättning – kort sagt VG-idrottens inriktning i stort. 

Stämman beslutade att utse Christer Östholm, 67 år, från Åmål till ordförande för ytterligare ett år. Han tillträdde på posten vid årsmötet i fjol. Två nya ansikten valdes in som styrelseledamöter för två år; Ewa Linderholm Widell (Kungälv) och Lars Sundling (Mölnlycke) tar plats som två av fyra representanter från Göteborgsregionen*. De ersätter Ulrika Granfors Wellemets och Lars O Carlsson. 

Anders Manheden, Göteborg, höll i ordförandeklubban under årsmötena där organisationernas tjänstemän redogjorde för bland annat verksamhetsberättelser inklusive ekonomi för 2018, vilka godkändes av stämman, liksom verksamhetsinriktning och budget för 2019. 

Alla val blev enligt valberedningens förslag. 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet: 
Christer Östholm, ordförande
Anita Zetterman (Sjuhärad), vice ordf.
Göran Nyberg (Sjuhärad)
Patricia Daoud (Fyrbodal)
Mats Blom (Fyrbodal) Per Ekberg (Skaraborg)
Anette Svensson (Skaraborg)
Kristina Engberg (Göteborgsregionen), vice ordf.
Ali Tabrizi (Göteborgsregionen)
Ewa Linderholm Widell (Göteborgsregionen)
Lars Sundling (Göteborgsregionen) 

* Stadgarna reglerar att styrelsen ska bestå av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt Göteborgsregionen (två kvinnor och två män).

Utmärkelser
Fyra idrottsledare tilldelas i år idrottsförbundets finaste utmärkelse för sina insatser som gagnat idrotten i Västra Götaland. För att tilldelas utmärkelsen ska personen ha haft ett uppdrag inom idrotten i minst 25 år.

Läs mer om årets utmärkelsemottagare här. 

Kontakt
Christer Östholm, styrelseordförande, 
Tel. 070-418 38 10, This is a mailto link

Johan Gadd, distriktsidrottschef, 
Tel. 070-926 58 72, This is a mailto link