Hem / Om oss / Distriktsidrottsmöte

Distriktsidrottsmöte

Distriktsidrottsmötet - årsmötet - är RF-SISU Västra Götalands högst beslutande organ. Årsmötet hålls årligen och består av de ombud som specialdistriktsförbunden (SDF) i Västra Götaland utser. Föreningsrepresentanter kan närvara, men saknar beslutsrätt.

Distriktsidrottsmötet hålls varje år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före årsmötet. 

Distriktsidrottsmöte 2022 hålls onsdag den 20 april klockan 18.00-20.00.
Kallelse skickas ut under februari månad. 


Digitalt distriktsidrottsmöte 2021
Onsdag den 21 april genomfördes årets distriktsidrottsmöte, även detta år digitalt. Röstberättigade ombud beslutade om verksamhetsåret 2020 och pekade ut den gemensamma riktningen framöver.

Här kan du läsa mer om distriktsidrottsmötet 2021


Handlingar 

För att spara på miljö och resurser skickar vi inte längre ut årsmöteshandlingarna i pappersform. Istället finns de tillgängliga för nedladdning här på webben, senast 3 veckor innan distriktsidrottsmötet. Kontakta Lena Ivarsson om du önskar handlingarna i pappersform skickade på annat sätt.


Motioner

Har du förslag till ärenden som årsstämman ska ta upp? Skicka ditt/dina förslag till This is a mailto link, senast den 15 januari stämmoåret.


Valberedning

Nomineringar på kandidater till styrelsen ska lämnas till valberedningens ordförande senast den 1 februari stämmoåret.

Arbetet har startat inför årsmötet 2022 och valberedningen önskar få in förslag på kandidater från specialdistriktsförbunden (SDF) och medlemsorganisationerna (MO).
Läs mer och nominera kandidater här


 


 

Fr o m januari 2020 bedrivs Västra Götalands Idrottsförbund och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland verksamhet inom ramen för ett organisationsnummer och under namnet RF-SISU Västra Götaland. Ett gemensamt namn, med två olika uppdrag - ett idrottsuppdrag och ett folkbildningsuppdrag. På riksnivå finns fortsatt två organisationer, Riksidrottsförbundet och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna.