Hem / Om oss

Om RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer.

Vårt uppdrag är att:

  • stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå 
  • verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund 

Sveriges största distrikt

Vi är Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag - idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Västra Götaland. Vi ger service till distriktets omkring 3 000 idrottsföreningar och 50 000 ideella ledare samt 71 olika specialidrottsdistriktsförbund, som har sin verksamhet i länets 49 kommuner. 

Vårt mål är att bli "Europas bästa idrottsregion"
Med bästa idrottsregion menar vi att vi ska vara den ledande regionen. Ledande innebär att vi leder och går före (inte följer efter) i utvecklingen av idrotten i enlighet med uppsatta mål år 2025.

RF-SISU Västra Götalands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsidrottsmötet.

Du hittar vårt huvudkansli i Kallebäck, Göteborg och 16 lokalkanslier fördelade i våra fyra delregionala områden, Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg.

Läs mer om sammanläggningen

Idrott för alla hela livet

RF-SISU Västra Götaland är en samlande kraft för distriktets idrottsrörelse. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och förbund det absolut viktigaste, för att stödja dem i den idrottsliga och administrativa vardagen. Målet är en sund, stark och väl fungerande idrott där individen tillåts att växa i en trygg miljö. Idrottens värdegrund, inkludering, mångfald och jämställdhet är självklara ledord hos oss. 

Vår utmaning är att skapa förutsättningar för föreningar, förbund och dess medlemmar att blomstra så att fler både kan och vill idrotta hela livet, även i särskilt utsatta områden, där idrotten behöver växa. Vi arbetar intressepolitiskt och för fram och bevakar viktiga frågor för idrottsrörelsen i den allmänna samhällsdebatten och till myndigheter och beslutsfattare.

RF-SISU Västra Götaland är också idrottsrörelsens studieförbund. Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Möten där samtal och erfarenhetsutbyten sätter idéer i rörelse som leder till förändring och utveckling både för individen och hela föreningen.

Till RF-SISU Västra Götalands uppgifter hör att: 

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
  • stimulera lärande
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten

Kontakta oss så berättar vi mer

RF-SISU Västra Götaland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025 

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller behöver hjälp!

Läs mer om det som styr vår verksamhet