Hem / Om oss

Om RF-SISU Västra Götaland

RF-SISU Västra Götaland är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund.  

Sedan 1 januari 2020 är våra två uppdrag idrott och folkbildning samlade i en gemensam organisation med namnet RF-SISU Västra Götaland. Här kan du läsa mer om sammanläggningen 2020.

RF-SISU Västra Götalands arbete leds av en distriktsstyrelse som väljs på distriktsstämman. 

Sveriges största distrikt

RF-SISU Västra Götaland är Sveriges största distrikt med 20% av svensk idrott. I distriktets 49 kommuner finns ca 3 800 idrottsföreningar och 50 000 ideella ledare. 

Du hittar vårt huvudkansli i Kallebäck, Göteborg och vi har 17 lokalkontor fördelade i våra fyra delregionala områden, Fyrbodal, Göteborg, Sjuhärad och Skaraborg. Besök oss gärna om du har vägarna förbi eller ring och boka tid. I vårt arbete är mötet med distriktets föreningar och specialdistriktsförbund det absolut viktigaste och våra idrottskonsulenter finns ofta ute i föreningens verksamhet. 

Här hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare

Till RF-SISU Västra Götalands uppgifter hör att: 

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation
  • stimulera lärande
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten

RF-SISU Västra Götaland arbetar utifrån Idrotten Vill och Strategi 2025 

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 är idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av: så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt. 

Kontakta oss så berättar vi mer!