Hem / Egna nyheter / Wargöns IK – bättre och tryggare förening genom arbete i lärgrupp

Wargöns IK – bättre och tryggare förening genom arbete i lärgrupp

Hos Wargöns IK har medlemmarna tagit krafttag för att utveckla hela föreningens verksamhet. Målet är att uppfylla fotbollförbundets krav på en "diplomerad förening". Vägen dit går via samverkan med RF-SISU – inte minst genom folkbildning i lärgrupp.

TEMA: Idrottens folkbildning – lärgruppen
Wargöns IK är en idrottsförening med omkring 500 medlemmar på orten Vargön vid Vänerns sydspets i Vänersborgs kommun. Verksamheten består av fotboll, ett antal återkommande arrangemang samt bordtennis för motionärer.

För tre år sedan påbörjade WIK ett omfattande utvecklingsarbete på flera plan. Det bygger på Svenska Fotbollförbundets koncept ”Diplomerad förening”, som erbjuder en tydlig struktur för föreningar som vill ta sin organisation och verksamhet till nästa nivå.

Tålmodigt arbete
Roland Olin har varit klubbchef i föreningen sedan 2018 och han har varit med sedan processen startade.
– Vi ville börja med det som är själva basen: värdegrund och verksamhetsidé. Fram till idag har vi hunnit checka av någon del och tagit fram handlingsplaner på en rad områden. Men vi är mitt i vår resa, säger han.

För att få status som ”Diplomerad förening” behöver vissa kriterier uppfyllas inom sex målområden:

  • Inriktning/ledning,
  • Ledarförsörjning,
  • Spelarutbildningsplan,
  • Ekonomi,
  • Kommunikation,
  • Demokrati/delaktighet.

Syftet är att skapa föreningsmiljöer där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. Svenska Fotbollförbundet trycker på betydelsen av en väl fungerande organisation, utbildade ledare, en levande policy och en spelarutbildningsplan: ”På så vis skapar vi attraktiva föreningar där alla vill vara med!”

Föreningarna får börja med att göra en självskattning för att sedan gå vidare i processen med stöd från sitt SDF (Västergötlands Fotbollförbund) och lokala idrottskonsulenter från RF-SISU distriktet.

Lärgruppen som metod
För Wargöns IK har mycket av arbetet med diplomeringen bedrivits i lärgruppsform – en del av idrottsrörelsens folkbildning där människor träffas i grupp och samtalar om givna ämnen.

– Jag tror att delaktighet är något jätteviktigt. I och med att många medlemmar involveras i grupperna så sker förändringsarbetet i en demokratisk process där vi tar vara på olika kompetenser, säger Roland.
Han ser idrottskonsulenterna från RF-SISU som en naturlig samarbetspart för att främja utveckling (av såväl individer och lag som för klubben i stort) genom folkbildning.

Och det finns flera fördelar med att arbeta i lärgrupp.
– Vi jobbar väldigt mycket med det i föreningens alla delar; från pojk- och flicklag till styrelse och kommittéer. Det ger en väldigt bra mötesstruktur och genom de lärgrupper vi genomför kan vi få ta del av resurser från RF-SISU för att ordna studiebesök, föreläsningar etc.

Framtidens förening
Lars Halma arbetar som idrottskonsulent för RF-SISU Västra Götaland och det är han som har skött kontakten med föreningen och stöttat genom processen.
– Det är väldigt roligt att vara med på nära håll hos en förening som verkligen har satt framtiden på dagordningen, säger Halma.

För Roland Olin är det prioriterat att Wargöns IK ska vara en breddförening där alla kan känna sig trygga och välkomna. Han menar att fotbollsverksamheten är en viktig del av samhället eftersom föreningen ”gör mycket mer än att bara lära ut bredsidor och spelsystem”.
– Genom lagidrotten är vi med och fostrar individer och gör nytta för folkhälsan, säger han.

Framgångar även på planen
Icke desto mindre kan man som klubbchef njuta lite extra när även de sportsliga resultaten tickar in. Spelåret 2022 går till historien med dubbla seriesegrar för klubbens representationslag – herrarna vann division fem och damlaget får ta steget från fyran upp till trean.
– Att ha guldfest två lördagar i rad har aldrig hänt sedan klubben grundades 1974. Det är extra roligt eftersom båda lagen bygger på spelare sprungna ur de egna leden.

LÄS MER:

Lärgrupp, lärgruppsledare och folkbildning i stort

Exempel från föreningar i distriktet – så har andra gjort

 

KONTAKT:

RF-SISU:s idrottskonsulenter