Hem / Egna nyheter / Välbesökt konferens om idrottsanläggningar

Välbesökt konferens om idrottsanläggningar

Runt 140 personer deltog på konferensen ”Planer för idrott” i Göteborg. Temat var samhällsplanering och tillgången till aktivitetsytor.

Det var fullsatt i lokalen på hotell Scandic Opalen när RF-SISU Västra Götaland på tisdagskvällen den 14 januari genomförde en regional konferens om idrottsanläggningar.

Mötesplats
Bland de inbjudna deltagarna fanns politiker och tjänstepersoner från offentlig sektor, förtroendevalda och anställda från idrottsföreningar och förbund – samt andra aktörer med intresse för ämnet.
– Roligt att det kom så mycket folk från en målgrupp som verkligen har betydelse för föreningsidrottens möjligheter att kunna utvecklas och och göra fortsatt samhällsnytta, säger Magnus Pettersson, ansvarig för intressepolitiska frågor i distriktet.

Viktigt samarbete
Tillgången till idrottsanläggningar är en av grundförutsättningarna för att föreningarnas verksamhet ska kunna fungera. Kommunerna – som av tradition har stått för stor del av byggnation, ägande och drift av olika anläggningar – är idrottens kanske viktigaste medspelare.

"Krävs långsiktighet"
Under konferensen var det fokus just på kommunernas sätt att planera för invånarnas möjlighet att idrotta, röra på sig och må bra.
– Vi hoppas att den här typen av evenemang aktualiserar frågan ytterligare. En god anläggningstillgång byggs över och då krävs långsiktig planering, säger Pettersson och fortsätter.
– Stor del av ansvaret ligger hos kommunerna men vi inom idrotten kan och ska hjälpa till med vår kunskap.

Föreläsare under kvällen:
- Elisabet Lann, Kristdemokraterna Göteborg, ordförande idrotts- och föreningsnämnden,
Anders Ramsby, förvaltningschef Idrott & Förening, Göteborgs Stad.
- Krister Bergström, vd för EM-organisation, Svenska Handbollförbundet.
- Josefine Åhrman, idrotts- och fritidschef, Uppsala kommun.
- Stina Wikström, idrottskonsulent, Göteborgs Parasportförbund.