Hem / Egna nyheter / Utredning om möjligheterna för nyanlända att ta plats inom idrotten

Utredning om möjligheterna för nyanlända att ta plats inom idrotten

Sedan hösten 2020 pågår utredningen ”Idrottens betydelse för delaktighet”. Det är ett samverkansprojekt mellan RF-SISU Västra Götaland, Göteborgs Stad och Trollhättans stad.

Utredningen ser över möjligheter att skapa bättre förutsättningar för nyanlända och personer med utländsk bakgrund att hitta in och engagera sig i föreningslivet i länet. Ett av utredningens syften är att ta reda på vad som möjliggör och vad som hindrar inkludering. Bland annat har föreningar intervjuats om sin syn på arbetet med att kunna inkludera fler.

Positiv inställning
De föreningar som intervjuats visar på en öppenhet till nya utmaningar och en vilja att möta nya behov som uppstår i och med att nya målgrupper når in i idrotten. Det är just att behandla alla lika som sticker ut som tongivande i föreningsrepresentanternas berättelser. Att inte särbehandla utifrån etnisk bakgrund.

Däremot inte sagt att föreningar inte anpassar situationer efter nya förfrågningar, intressen och behov. Många vittnar om hur t.ex. särskilda insatser för tjejer bedöms vara helt nödvändiga för att få med tjejer och kvinnor med utländsk bakgrund överhuvudtaget.

Underlättar integration i samhället
I botten ligger ofta ett samhällsengagemang och en vilja att erbjuda en plats för de nya, som ett sätt att komma in i gemenskapen med övertygelsen om att föreningslivets kraft ger en viktig push till integrationen.

En utmaning som forskningen talar om är lågt föräldraengagemang bland nyanlända. Den uppfattningen får sig dock en törn genom exempel på att det i vissa sammanhang är fler föräldrar till nyanlända barn och unga som sitter med under träningen än övriga medlemmars. Flera av de föreningar som intervjuats har redan använt sig av den närvaron för att rekrytera hjälptränare och involvera föräldern i ideella uppgifter.

Föreningar ser en stor potential i att erbjuda former för föräldrar att aktivera sig med träning eller annan aktivitet under tiden som deras barn tränar. Finansieringen av sådana satsningar svårare att få gehör för.

Samverkan en framgångsfaktor
Idrottsföreningar i Västra Götaland vittnar om att det ofta finns ett stort erkännande från kommunalt håll av idrotten och föreningslivets betydelse för integration och inkludering men att medel ändå ibland uteblir. Det enda sättet att få medel är att försöka få loss projektfinansiering, sa en föreningsrepresentant i Göteborg.

När det finns en tydlig motpart inom kommunen för frågor som rör föreningslivet bidrar det till utveckling av samarbetet.

Kontakten och stödet från RF-SISU är mycket uppskattad och föreningarna påpekar att särskilt när RF-SISU konsulenten har ett eget driv och för frågorna och god lokal kännedom, kan det ske under i samarbetet kring inkludering i de idrottsvaga områdena i länet.

För kontakt och mer information om utredningen, kontakta:
Sofia Emanuelsson 
This is a mailto link