Hem / Egna nyheter / SISU Idrottsutbildarna - 35 år i idrottens tjänst

SISU Idrottsutbildarna - 35 år i idrottens tjänst

Idag fyller SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens studieförbund 35 år. SISU Idrottsutbildarnas uppdrag är att stötta, folkbilda, utbilda och utveckla idrottsföreningar och individer.

Med orden”Vi ska inte bara svara på frågorna, vi ska ställa frågorna.” grundades den svenska idrottsrörelsens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna 1985. Sedan dess har klubbstugor, föreningslokaler och idrottsytor varit SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan.

SISU Idrottsutbildarna är ett statsfinansierat studieförbund. Det innebär att verksamheten följer statens mål med folkbildningen, att ge ”alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.” Folkbildningen bidrar till ett starkt föreningsengagemang och är en nyckel för att få människor i idrottsföreningar att växa. Det är också ett viktigt verktyg i det gemensamma arbetet för att nå målen i Strategi 2025.

RF-SISU Västra Götaland är SISU Idrottsutbildarna regionalt i Västra Götaland. Vi har lång erfarenhet och stora kunskaper av att jobba med utbildning och folkbildning. Genom åren har vi bland annat tagit fram flera egna studiematerial, exempelvis Föreningsträdet som har varit ett uppskattat studiematerial under många år.

Föreningsträdet

Idén till Föreningsträdet såddes hösten 1999. Idrottskonsulenterna Affe Hedlund och Andreas Fäger hade en grundidé och kollegorna Daniel Nilsson och Eleonore Persson (Tammermo) kopplades in. Konsulentgruppen fick i uppdrag att tänka fritt kring studiematerial och ett nytt upplägg skapades. Gruppen kom tidigt fram till att det skulle vara enkelt och lättarbetat material för ungdomar och deras ledare.

Bild på studiematerialen Föreningsträdet och Laget runt

Föreningsträdet skapades utifrån fem delar. Från 12-års ålder och fram tills att du var 16 år skulle du varje år eller varje säsong jobba med ett nytt tema. De olika temana var mitt lag, kost och skador, idrottskunskap, stress och press samt min förening.

Under flera år beställdes Föreningsträdet på löpande band till SISU-distrikt runt om i landet. Många såg det som ett ungdomsmaterial där föreningen inte behövde göra någon speciell utbildningsplan för dessa åldrar då det redan fanns inbyggt i materialet. Efter några år ingick även upplägget med Föreningsträdet i flera större föreningars ledar- och spelarpärmar som en mall.

- Vissa ansåg att materialet var lite för enkelt uppbyggt, men en framgångsfaktor var just att det var enkelt att arbeta med. Efter det har vi sett att flera material har gjorts om och förenklats för att passa in i dagens samhälle säger Andreas Fäger, idrottskonsulent på RF-SISU Västra Götaland och en av skaparna av Föreningsträdet.

Läs mer om vår folkbildning här

Folkbildning och utbildning

Folkbildning är en form av lärande där målet formuleras av deltagarna. Mötet mellan människor och att lära genom att samtala med varandra är det centrala. Folkbildning bygger på frivillighet, lust att delta, närhet och tillgänglighet.

Se filmen Folkbildning och utbildning i idrottens studieförbund

Vill du veta mer om folkbildning och utbildning? Kontakta våra idrottskonsulenter så berättar de mer. Kontaktuppgifter till dem hittar du här