Hem / Egna nyheter / Se våra seminarier från Frihamnsdagarna nu i efterhand

Se våra seminarier från Frihamnsdagarna nu i efterhand

Inkludering och behovet av riktade insatser till föreningar i idrottssvaga områden stod i fokus när RF-SISU medverkade på Frihamnsdagarna första helgen i september.

RF-SISU Västra Götaland var med och arrangerade flera programpunkter när den nya demokratiska mötesplatsen Frihamnsdagarna i Göteborg genomfördes för första gången.

På lördagen hölls två seminarier som kunde följas både av åhörarna på plats och av publik på nätet. RF-SISU hade också bjudit in politiker och andra inflytelserika personer till ett efterföljande rundabordssamtal.

Efterfrågar långsiktighet
I centrum för samtalen stod frågan om idrott, inkludering och integration. Paneldeltagare i båda seminarierna pekade på behovet av långsiktigt hållbara och samordnade insatser från idrottsrörelsen och samhället i övrigt.
- När man lyssnar till föreningar och förbund som verkar i exempelvis Göteborgs utsatta områden blir det tydligt att något behöver göras nu, säger Magnus Pettersson, intressepolitisk kommunikatör på RF-SISU Västra Götaland. 

Han fortsätter:
- Det man slås av mest är ändå drivkraften, engagemanget och viljan att göra skillnad bland de människor som verkar här. Det gör oss övertygade om att det finns möjligheter att stärka föreningsidrotten och lokalsamhället i stort. Men då behöver idrotten också få mer hjälp av andra aktörer.

Se sändningarna i efterhand här:

Street Games tar idrotten till människorna!
Föreningslivets villkor i utsatta områden. Nya sätt att rekrytera aktiva och ledare. Behovet av långsiktighet och samverkan när samhället gör riktade satsningar.

Idrottsrörelsens valfrågor
Med ett år kvar till val – på nationell, regional och inte minst på lokal nivå – presenterar RF-SISU Västra Götaland de frågor som står högst upp på listan för den samlade föreningsidrotten.

Även övriga programpunkter fkan ses på webbsidan för Frihamnsdagarna.