Hem / Egna nyheter / Så här kan föreningen genomföra årsstämman under pandemin

Så här kan föreningen genomföra årsstämman under pandemin

Vinter och vår är högsäsong för föreningsårsmöten. Men hur ska föreningen tänka, nu när pandemin återigen försvårar traditionella, fysiska årsmöten? Vi ger svaren.

Just nu krävs extra eftertanke när föreningen planerar sitt årsmöte. Hög smittspridning och restriktioner gör att styrelsen har ett ansvar att fatta kloka beslut om hur årsmötet kan genomföras.

Riksidrottsförbundet anser inte att 2022 års årsmöte kan ställas in eller i sin helhet flyttas till 2023. Föreningarna kan istället välja att genomföra årsmötet digitalt, som ett hybridårsmöte eller som fysiskt, traditionellt årsmöte i de fall det är möjligt.

Utmaningar och möjligheter

Ett digitalt årsmöte innebär både möjligheter och utmaningar. Till möjligheterna hör att fler kan delta, både de som i vanliga fall inte kan resa till mötet, men kanske även nya målgrupper som yngre medlemmar.

Utmaningarna kan minskas om man redan från början räknar med att förberedelserna och genomförandet blir annorlunda än om man träffats fysiskt. Det krävs bland annat mer tid för förberedelser, tydligare rollfördelning, mer kunskap för anordnare och eventuellt mer teknisk support för deltagarna.

Stöd inför genomförandet

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du värdefull information när du och din förening tar ställning till hur ert årsmöte kan genomföras.

Vad gäller för föreningars och förbunds årsmöten 2022

Vägledning för föreningar som vill eller ska genomföra ett digitalt årsmöte

RF-SISU Västra Götaland erbjuder en utbildning för föreningar om hur ett digitalt årsmöte genomförs.

Utbildningspaket digitalt årsmöte

Under utbildningen går vi igenom en checklista som hjälper föreningen att känna sig bekväma och förberedda för att hålla ett digitalt årsmöte.  

Checklista inför digitala möten

Hjälp att komma igång

Behöver din förening råd, hjälp eller stöd i samband med ert digitala årsmöte, kontakta RF-SISU Västra Götalands idrottskonsulenter.